แฟลช เอ็กซ์เพรส แจงกรณีพบพนักงานศูนย์กระจายสินค้าติดเชื้อcovid-19 พร้อมย้ำ มาตรการควบคุมการระบาดเพื่อป้องกันพนักงานทั่วประเทศ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยภายใต้มาตรการที่เข้มงวดของบริษัทฯที่ได้มีการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ก็ยังส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทฯ ในบางพื้นที่ โดยกรณีล่าสุดศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อยพบว่ามีพนักงานได้ติดเชื้อ covid-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการส่งตัวพนักงานที่ได้รับเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมาตรการดูแลในส่วนต่างๆ พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันสูงสุด ดังนี้

– ให้พนักงานทั้งหมดที่มีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดกับพนักงานผู้ที่ได้รับเชื้อได้มีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด และจัดสรรให้พนักงานชุดใหม่เข้าไปปฎิบัติหน้าที่แทน

– ประสานหน่วยงานรัฐเพื่อทำการตรวจหาเชื้อ covid-19 เชิงรุกแก่พนักงานทั้งหมดของศูนย์กระจายพัสดุ

– ทำความสะอาดบริเวณศูนย์กระจายพัสดุทั้งหมด ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

– ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพัสดุทุกชิ้นก่อนนำส่งถึงมือลูกค้า

– พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการดูแลในส่วนของประกัน covid-19

– จัดหาถุงมือ หน้ากากอนามัย ,เจลแอลกอฮอลล์ให้พนักงานใช้เพื่อป้องกันตนเอง

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางบริษัทฯต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านที่อาจจะผลกระทบต่อการจัดส่งพัสดุล่าช้ากว่าปกติ โดยบริษัทฯจะเร่งดำเนินการจัดส่งพัสดุทั้งหมดกันอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ รวมทั้งมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเข้ามาเสริมในการจัดการดังกล่าว เพื่อให้พัสดุถึงมือผู้รับปลายทางโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯยังคงเน้นย้ำในมาตรการความปลอดภัย และดูแลด้านชีวอนามัยของสาขา และศูนย์กระจายสินค้าอย่างเข้มงวด ดังนั้นขอให้ลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจ และวางไว้ใจในการใช้บริการได้ว่า บริษัทฯคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ ตลอดจนพัสดุทุกชิ้นเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด รวมถึงพนักงานของบริษัทฯทุกคนเป็นอันดับแรก