ชับบ์ ไลฟ์ เปิดตัว “เกษียณเพิ่มสุข 15” หนุนคนวัยทำงานออมเงินเพื่ออนาคต

  • ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันภัย “เกษียณเพิ่มสุข 15” เอาใจคนวัยทำงาน ที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบั้นปลาย ด้วยการมีรายได้ที่แน่นอน

จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงวัยนั้น ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีผู้สูงอายุเพียง 5.8% เท่านั้น ที่คิดว่ามีเงินเหลือเก็บเพียงพอตลอดช่วงวัยเกษียณ นี่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความคุ้มครองด้านรายได้สำหรับไว้ใช้หลังเกษียณของคนไทย นอกจากนี้ จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่าประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ (Complete Aged Society) ในเร็ววันนี้ โดยจะมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 จะเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ (Super Aged Society) โดยมีผู้สูงวัยถึง 28% ของประชากรทั้งประเทศ

นางแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ได้กล่าวว่า “การที่จะใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างมั่นใจนั้น ทุกคนต้องสร้างหลักประกันทางด้านการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันก่อนคุณอาจเพิ่งฉลองการได้รับเงินเดือนครั้งแรก และพอมารู้ตัวอีกที เพื่อนร่วมงานก็มาเลี้ยงฉลองการเกษียณอายุงานให้กับคุณแล้ว การเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ดี การบรรลุเป้าหมายระยะยาวนี้ไม่ง่าย และนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราจึงควรวางแผนเกษียณอายุไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเงินไว้ใช้เพียงพอต่อไปในอนาคต”

นอกเหนือจากเงินฝากธนาคาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  อีกวิธีที่ดีสำหรับการมีรายได้ที่แน่นอนไว้ใช้ในวัยชรานั่นคือ การมีประกันเพื่อวางแผนเกษียณ  ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการวางแผนเพื่อการเกษียณนั้นคือช่วงวัยทำงาน โดยเฉลี่ยระยะเวลาการทำงานของเราจะอยู่ประมาณ 30 – 40 ปี และหากวางแผนไว้ล่วงหน้า ก็จะช่วยลดภาระทางการเงินในระยะยาว และช่วยให้คุณได้มีไลฟ์สไตล์หลังเกษียณในแบบที่ต้องการด้วย

สำหรับแบบประกันใหม่ของ ชับบ์ ไลฟ์ ‘เกษียณเพิ่มสุข 15’ นี้ ไม่เพียงมอบผลประโยชน์เงินคืนทุกปีให้แก่ผู้เอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปีเท่านั้น แต่ยังเพิ่มจำนวนของเงินคืนเมื่ออายุมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังมีเงินก้อนมอบให้ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 21 และรับเงินครบกำหนดสัญญาอีก 100% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี และสิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบประกันภัย ‘เกษียณเพิ่มสุข 15’ ได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/personal/retirement-extra-insurance.html