เซ็นทรัลพัฒนา จุดประกายเยาวชนคนไทยสู้วิกฤตโลกร้อน ชวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผ่านภาพยนตร์สารคดีสร้างแรงบันดาลใจจากเกรียตา ทุนแบร์ย นัก Call Out สิ่งแวดล้อมชื่อก้องโลก

 

  • จับมือ CCCL Film Festival เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน และแคมเปญ Can You Hear Us? องค์กรรณรงค์สิ่งแวดล้อมชื่อดังในสหรัฐอเมริกา
  • ชวนคนไทย ชมภาพยนตร์สารคดี I AM GRETA ผ่านฟุตเทจที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนลงทะเบียน-ชมฟรีทางออนไลน์ เปิดลงทะเบียน 10 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป (สิทธิมีจำนวนจำกัด)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรม CCCL Film Tour 2021 จัดโดย CCCL Film Festival ในความร่วมมือกับแคมเปญ Can You Hear Us? ชวนคนไทยและทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ด้านวิกฤตโลกร้อนเพื่อเดินหน้าภารกิจระดับโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีขึ้น#BetterPlanetชวนดูสารคดี I AM GRETAภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของ เกรียตา ทุนแบร์ยเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศชื่อก้องโลก เปิดให้สาธารณะชนสามารถเข้าร่วมรับชมผ่านทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2564 โดยจะมีการเปิดจองบัตรเข้าชม(สิทธิมีจำนวนจำกัด)ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ที่ ccclfilmfestival.com/film-tour-2021สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทยและตอกย้ำความเป็นองค์กรยั่งยืนระดับโลกของประเทศ

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีจุดแข็งในการเป็น ศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีสาขาทั่วประเทศ กว่า 33 สาขา ทุกภูมิภาค ทั่วไทย และเพราะปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก ไม่สามารถกระทำได้ด้วยตัวคนเดียวเราจึงได้แสวงหาพันธมิตรใหม่ๆ รวมถึงกลุ่มเยาวชนคนเจนใหม่ที่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศให้เกิดขึ้นจริงเราจึงได้ให้การสนับสนุน เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ในครั้งนี้ โดยทางเทศกาลฯมีการปรับแผนตามสถานการณ์โควิดที่ไม่สามารถเปิดให้ชมในโรงภาพยนตร์ได้และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการฉายทางออนไลน์ ซึ่งเหมาะกับ Customer Lifestyle ในขณะนี้ที่คนส่วนใหญ่ยังทำงาน work from home หรือ เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านโดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้และลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของคุณเอง

ตลอดมาเซ็นทรัลพัฒนา เชื่อว่าชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ เป็นเรื่องเดียวกัน โดยถือเป็นภารกิจสำคัญที่เราต้องขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้มากที่สุด เราจึงเดินหน้าทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีขึ้น #BetterPlanet โดยมีเป้าหมายในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ควบคู่การจัดการพลังงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนและเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จนได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่งเปรียบเหมือนผู้เล่นระดับโลก’ (Global Player) ในด้าน Sustainability”

มร.คริสโตเฟอร์ จี. มัวร์ ผู้ก่อตั้ง CCCL เผยว่า “เราต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างทีมงานเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน รวมถึงผู้สนับสนุน พันธมิตรและผู้มีส่วนร่วมกับเทศกาลฯ ต่างก็เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของโลกที่พยายามจะส่งเสียงเพื่อปลุกและเตือนว่าเราต้องหาทางบรรเทาและปรับตัวกับความท้าทายจากวิกฤติโลกร้อน “ปลุกใจ” หรือ ระดมใจกัน เป็นข้อความที่เกรียตาอยากจะสื่อสารไปยังโลกนี้โดยสารคดี I AM GRETA เป็นผลงานของผู้กำกับชาวสวีเดน นาธาน กรอสแมน ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเคลื่อนไหวทางด้านสภาพภูมิอากาศชื่อก้องโลก เกรียตา ทุนแบร์ย ผ่านฟุตเทจที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งมุมที่แข็งแกร่งและอ่อนไหวของเธอ ทั้งผู้คนที่สนับสนุนและต่อต้านเธอ สารคดีนำเสนอการเดินทางของเกรียตาจากประเทศสวีเดนจนถึงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน การออกมาแสดงจุดยืนของเธอสร้างแรงบันดาลใจต่อเยาวชนทั่วโลกในการลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อรัฐบาลและประชาชนให้หันมาตระหนักและให้ความสำคัญต่อวิกฤตินี้โดยเราเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ตลอดเดือนสิงหาคม เรายังได้จัดกิจกรรมทางออนไลน์ตลอดทั้งเดือน รวมถึงการสนทนาหลังชมภาพยนตร์จากวิทยากรอาทิ ศาสตราจารย์ดร.ศิวัชพงษ์เพียจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมNIDA,คุณกมลนาถองค์วรรณดีจาก Fashion Revolution Thailand และ คุณอวัช รัตนปิณฑะ ศิลปินนักแสดง นักร้องวง mints และหนึ่งในทีม SOA THAILAND กลุ่มที่จัดตั้งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับทะเล ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเทศกาลได้ที่เพจ CCCL Film Festival”

ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา ได้นำแนวทาง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ระดับนานาชาติ มาปรับใช้ในธุรกิจ ซึ่งทุกข้อล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ได้แก่ เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities & Communities) เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption & Production) และ เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ภาพยนตร์ I AM GRETA เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมผ่านทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2564 โดยจะมีการเปิดจองบัตรเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00 น.เป็นต้นไป(สิทธิมีจำนวนจำกัด) ที่ ccclfilmfestival.com/film-tour-2021

เกี่ยวกับเกรียตา: เกรียตา ทุนแแบร์ย นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศวัย 18 ปีจากประเทศสวีเดน เธอเป็นหนึ่งในนักรณรงค์ด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก เกรียต้าเริ่มจากการถือป้าย “หยุดเรียนเพื่อสภาพภูมิอากาศ” ที่ด้านหน้ารัฐสภาสวีเดนตอนเธออายุเพียง 15 ปี การเคลื่อนไหวของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจและปลุกใจให้เยาวชนทั่วโลกมากมาย เดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ