เคพีไอ ส่งกำลังใจผ่านกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้าน

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน Home Isolation Box” เพื่อมอบให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทน พนักงานและครอบครัวของเคพีไอ ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยอาการกลุ่มสีเขียวและรับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 260 กล่อง มูลค่ารวมกว่า 263,000 บาท เพื่อส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้กับผู้ป่วย อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นอีกด้วย

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในภาวะวิกฤติที่เรารับทราบถึงจำนวนผู้ป่วยโควิด – 19 ที่เพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นบุคคลรอบๆ ตัวเรา บริษัทฯ เห็นว่าการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้มีความพร้อมในการดูแลตนเองอยู่ที่บ้านได้ เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ จึงได้จัดทำกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน Home Isolation Box” ขึ้น ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ในการวางแผนจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็นต่างๆ โดยในเฟสแรกทางเคพีไอ ได้ส่งมอบกล่อง Home Isolation Box ไปให้กับกลุ่มคู่ค้า ตัวแทน พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงพนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ถือเป็นการช่วยดูแลผู้ป่วยให้อุ่นใจว่ามียาและเวชภัณฑ์ในการรักษาตนเองที่บ้านได้ เคพีไอ ขอเป็นให้กำลังใจผู้ป่วย บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกหน่วยงาน ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็วและปลอดภัย เราจะสู้ไปด้วยกันครับ”

โครงการกล่อง “เคพีไอ สู้ไปด้วยกัน” Home Isolation Box ทั้งหมด 260 กล่องในเฟสแรกนี้เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้มอบให้แก่ผู้ป่วยที่ตรวจพบการติดเชื้อและอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวที่สามารถใช้แนวทางการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ได้ โดยยังมีร่างกายแข็งแรง ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการน้อย ไม่มีโรคประจำตัว อายุไม่เกิน 60 ปี หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ยังต้องรอเตียงเพื่อรับการรักษา ภายในกล่องประกอบไปด้วยยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว  ปรอทวัดไข้ ยาพาราเซตามอล  ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาละลายเสมหะ ยาแก้ไอ  ผงเกลือแร่  ชุดน้ำเกลือล้างจมูก  หน้ากากอนามัย  สเปรย์แอลกอฮอล์  พร้อมด้วยคู่มือแนะนำการใช้ยา และข้อควรปฏิบัติสำหรับการกักตัวรักษาที่บ้าน  รวมถึงข้อมูลสำหรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆ