N Health นำเข้าชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) ใช้คัดกรองเชื้อโควิด-19 ร่วมกับการตรวจแล็บ พร้อมวางจำหน่ายแก่ประชาชน

ปัจจุบันการระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงหลักหมื่นต่อวัน ส่งผลให้มีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก ทำให้การออกรายงานผลการตรวจใช้ระยะเวลานานขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การตรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุด กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมการระบาดในปัจจุบัน

ทนพ.ญ. ปราณี ทวีพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการทางคลินิก บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจรุก ทาง เอ็นเฮลท์คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้เพิ่มเติมภารกิจในฐานะผู้แทนจัดจำหน่ายชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) เนื่องจากเอ็นเฮลท์คลินิกเทคนิคการแพทย์ เป็นสถานพยาบาลแบบไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเทคนิคการแพทย์ ที่มีนักเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ ดูแลวิธีการใช้งาน ATK รวมไปถึงการอ่านและแปลผล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีเภสัชกรทำหน้าที่ปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) ที่จัดจำหน่ายโดย N Health มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดตรวจจากน้ำลาย SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) กล่องละ 1 ชุดตรวจ ราคากล่องละ 320 บาท และชนิดเก็บตัวอย่างสวอปสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก SARS-CoV-2 Antigen Self Test (NaSal Swab) กล่องละ 5 ชุดตรวจ ราคากล่องละ 1,500 บาท ซึ่งทั้งสองชนิดเป็น ATK ที่ผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถจำหน่ายได้ ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ใช้ตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยประชาชนสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง สะดวกและรวดเร็ว รู้ผลภายใน 15 นาที

นอกจากนี้ N Health ยังนำชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) มาช่วยคัดกรองร่วมกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยการหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (Real-time RT-PCR) ด้วย ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้วิธีคัดกรองร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแบบนี้ จะช่วยให้แยกผู้ที่ติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษาและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที อันเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลงได้

ผู้ที่สนใจชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง สามารถซื้อได้ที่ห้องปฏิบัติการ N Health Lab Center ทั้ง 13 สาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ อุบลราชธานี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พัทยา ระยอง และจันทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-762-4000  กด 1 หรืออีเมล Customerservices@Nhealth-asia.com และ Line Official Account: @Nhealth