มั่นใจ บรรยากาศเปิดวันแรกของการเปิดศูนย์การค้า แบบ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” มั่นใจขั้นสูงสุด

·       พนักงานฉีดวัคซีนแล้ว, ตรวจ ATK 100% ก่อนเริ่มทำงาน และมีการสุ่มตรวจต่อเนื่องทุกสัปดาห์สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ชั้นฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C, เช็ดถูจุดสัมผัสทุก 30 นาทีและทำ Big Cleaning ฆ่าเชื้อทุกวัน

·       ร่วมรณรงค์สร้างวินัย ส่งเสริมสังคม สะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสะอาดปลอดภัยที่สุด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชนนำโดยเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการวันนี้วันแรกตามประกาศของภาครัฐ บรรยากาศลูกค้ามั่นใจสูงสุดด้วยมาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ตอกย้ำผู้นำศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย ด้วยความพร้อมของพนักงานและสถานที่ รวมถึงความเป็นมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าศูนย์การค้าเป็นสถานที่ปลอดภัย COVID-FREE และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด และส่งเสริมรณรงค์สังคมสะอาดปลอดภัย

การเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลแต่ละสาขา

·       กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหาดใหญ่ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 11:00 – 20:00 น.

·       ระยอง นครราชสีมา เปิดให้บริการทุกวันเวลา 10:00 – 20:00 น.

·       ชลบุรี เปิดให้บริการ จ.-เวลา 11:00 – 20:00 น. และ ส.-อาเวลา 10:00-20:00 .

โดยธุรกิจต่างๆ เกือบทั้งศูนย์การค้าเปิดให้บริการภายใต้มาตรการ เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”ยกระดับเข้มข้นสูงสุด ได้แก่

·       Extra Screening+ เรื่องการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองด้วย ATK

สำหรับลูกค้า

–       ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าทุกคนต้องสแกน ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าทุกครั้ง

–       ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมสะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ อาทิ การฉีดวัคซีนแล้ว หรือการตรวจ ATK เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปลอดภัยที่สุด

–       เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

สำหรับพนักงาน

–       พนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเซ็นทรัล มี 3 ทางเลือก ได้แก่

1.    พนักงานร้านค้า และศูนย์การค้าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน

2.    พนักงานที่เคยติดโควิดและรักษาหายแล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน

3.    พนักงานที่ยังรอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะต้องตรวจ ATK ในครั้งแรกทุกคน และตรวจเป็นระยะต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์

–       วันแรกที่เปิดให้บริการ พนักงานต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกคน 100% และสุ่มตรวจคัดกรองด้วย ATK หมุนเวียนทุกสัปดาห์

–       หากมีอาการ พนักงานต้องหยุดทำงาน และไปตรวจ ATK ทันที

–       ผลการตรวจ ATK ของพนักงาน ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทต้นสังกัด โดยใบรับรองจะมีผลใช้ได้ วัน นับจากวันที่ตรวจ

–       อุปกรณ์การตรวจ ATK ต้องเป็นแบรนด์ที่ได้รับเครื่องหมาย อย. เท่านั้น

·       100% Social Distancing+

–       จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 ต่อ 5 ตร.ม.

–       ร้านอาหาร งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ นั่งได้ 50% ของพื้นที่และ 75% หากไม่มีแอร์

–       สำหรับศูนย์อาหาร จัดให้มีระบบ Customer counting ในการควบคุมจำนวนลูกค้า 50% ของพื้นที่

–       ส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้า และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์

–       พนักงานต้องทานข้าวคนเดียวเท่านั้น

–       กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลเมื่อใช้บันไดเลื่อน ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 4 ขั้นบันไดเลื่อน

·       Extra Deep Cleaning+

–       ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C, ควบคุมระบบอากาศหมุนเวียนภายใน 5-6 ACH และล้างไส้กรองแอร์ทุก เดือน

–       ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที

–       ทำความสะอาด Big Cleaning หลังศูนย์ฯ ปิดทุกวัน

–       ศูนย์การค้า / ร้านค้า ต้องลงทะเบียนเพื่อทำการประเมินผ่าน Thai Stop Covid Plus

–       พนักงานศูนย์ฯ และร้านค้าทุกคน ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai ทุกวัน

–       ป้องกัน 2 ชั้น พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือ ใส่หน้ากากอนามัย 1 ชั้น และ Face Shield

–       ห้ามเดินทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ระหว่างอยู่ในศูนย์การค้า

–       ตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดเวลา โดยควบคุมระดับคลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm

บางธุรกิจที่เปิดให้บริการแบบมีเงื่อนไขตามภาครัฐกำหนด อาทิ

·       ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม/ Food Court  ที่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ 50% สำหรับร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งรับประทานได้ 75% และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร

·       ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัด สระ ซอย แต่งผม โดยผ่านการนัดหมาย ให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

·       ร้านนวด เปิดได้เฉพาะฝ่าเท้า โดยผ่านการนัดหมาย

·       คลินิกเวชกรรม คลินิกเสริมความงาม (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” สอดคล้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเป็นพิเศษในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมไปถึงให้พนักงานให้บริการมีการฉีดวัคซีน – ตรวจคัดกรองวันแรก 100% และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ – กักตัวอย่างเป็นระบบ – เว้นระยะห่าง – สะอาดปลอดภัยตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการประเมินร้านค้าผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ทุกวัน ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ