IBM จับมือ Adobe เปิดคอร์สสอนหลักการออกแบบเบื้องต้นให้นักเรียน-นักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) เปิดเผยถึงความร่วมมือกับอะโดบีในการเปิดหลักสูตรออนไลน์พร้อมมอบประกาศนียบัตรดิจิทัล (digital badge) เมื่อเรียนจบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน-นักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ ให้พร้อมประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน ด้วยความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้นและเครื่องมือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ฟรี ผ่านโครงการ SkillsBuild for Studentsของไอบีเอ็ม

“ไอบีเอ็มต้องขอขอบคุณอะโดบีที่ร่วมพัฒนาเนื้อหาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม ให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในสายอาชีพต่อไป” จัสตินา นิกซัน-เซนทิล รองประธานและหัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วโลกของไอบีเอ็ม กล่าว “นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานไม่ว่าในอุตสาหกรรมใด จำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งทักษะเชิงเทคนิคและทักษะด้านคน ความร่วมมือระหว่างอะโดบีและไอบีเอ็มในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่โลกการทำงานจริง”

ตัวอย่างของหลักสูตร visual design ที่เปิดให้เยาวชนได้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ IBM SkillsBuild for Students อาทิ คอร์ส “หลักการออกแบบเบื้องต้น” ที่อะโดบีและไอบีเอ็มร่วมกันพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการออกแบบที่ดีเป็นอย่างไร ได้เรียนรู้จากนักออกแบบมืออาชีพที่มากประสบการณ์ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการนำหลักการออกแบบต่างๆ มาใช้ในโครงการจริงได้ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประโยชน์ของการออกแบบ visual ที่มีความกลมกลืน สมดุล และได้สัดส่วน อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงคอร์สเกี่ยวกับเครื่องมือออกแบบงานสร้างสรรค์ที่ใช้จริงในโลกธุรกิจอย่าง Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe InDesign

“ความคิดสร้างสรรค์และคอนเทนท์คือสิ่งที่จุดพลังให้กับเศรษฐกิจโลก” มาลา ชาร์มา VP & GM,Creative Cloud Product Marketing & Community ของอะโดบี กล่าว “ไม่ว่าแต่ละคนจะเลือกเดินในสายอาชีพใด การสื่อออกมาอย่างสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องจะไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่จำเป็น แต่เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้ทุกคนต้องมี และนี่คือเหตุผลว่าทำไมทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จะมีความสำคัญยิ่งยวดสำหรับคนทำงานในอนาคต อะโดบีมีความภูมิใจที่ได้ร่วมกับไอบีเอ็มผ่านโครงการSkillsBuild for Students เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นอย่างยิ่งนี้ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน-นักศึกษาให้พร้อมประสบความสำเร็จในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป”

ทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนทำงานในสายอาชีพและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตให้กับผู้เรียนนี้ จะมีโปรแกรมการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอไอเดียแก่ผู้อื่นและลูกค้าได้ พร้อมมัดใจผู้ฟังผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับแบดจ์ Basic Principles of Design ที่สามารถบรรจุลงในเรซูเมสำหรับการสมัครงานได้ต่อไป

ความร่วมมือกับอะโดบียังครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟและการประเมินความรู้ด้วยตนเอง เช่น การให้ผู้เรียนศึกษาบุคลิกภาพด้านความริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ และถ่ายทอดผ่านชิ้นงานทัศนศิลป์ โดยแบบฝึกหัดที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยเชิงจิตวิทยาเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ปลดล็อคศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ในทุกมิติของทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน

การทดสอบจะประเมินนิสัยและลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ว่ามีการคิด การกระทำ และการมองโลกอย่างไร โดยผู้เรียนสามารถค้นพบว่าตัวเองมีแนวโน้มเป็นศิลปิน นักคิด นักผจญภัย เมเกอร์โปรดิวเซอร์ นักฝัน นวัตกร หรือผู้ที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคนแต่ละประเภทล้วนมีบทบาทเฉพาะในกลุ่มของตน ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และที่ทำงาน

ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และ “4 Cs” ซึ่งประกอบด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองทั้งในแง่การเรียน การเป็นพลเมือง และการทำงาน โดยรายงานจากองค์การกองทุนเพื่อศิลปะแห่งชาติระบุว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ขาดโอกาส แต่ได้สัมผัสกับศิลปะและงานทัศนศิลป์ต่างๆ จะประสบความสำเร็จเมื่อโตขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนศิลปะเลย

หลักสูตรของอะโดบีได้รับการจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ บราซิล โปรตุเกส และสเปน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงทั้งหลักสูตรข้างต้นและหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ คอร์สเกี่ยวกับเทคโนโลยีและทักษะการทำงานต่างๆ ได้ที่ https://skillsbuild.org/students

ผู้สอนที่ต้องการใช้คอร์สหลักการออกแบบเบื้องต้นในการเรียนการสอน สามารถรับหลักสูตรที่จะช่วยปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเหล่านี้ได้ที่ Adobe Education Exchange https://edex.adobe.com