คำกล่าวจาก “ภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ” ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ต่อประเด็นอนาคตธุรกิจร้านอาหาร