แฟลช เอ็กซ์เพรส ออกแบบโปรแกรม Flash Management System รองรับการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center และ Flash Application

แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดตัว Flash Management System ระบบสนับสนุนการทำงานของ Flash Express Call Center ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีเฉพาะให้มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล และ ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ รองรับปริมาณความต้องการจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวรวมพร บุญทนาวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของแฟลช เอ็กซ์เพรส  ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย ขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล กล่าวว่า Flash Management System หรือ MS (ระบบจัดการบริหารงานภายในองค์กรแบบครบวงจร) – เป็นเทคโนโลยีด้าน IT ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำมาใช้กันอย่างทั่วถึงในองค์กรของแฟลช เอ็กซ์เพรส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานของ Call center โดยได้พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ตลอดจนตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น รายละเอียดพัสดุ, การใช้ข้อมูลเบอร์โทร เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุแทนหมายเลขพัสดุที่มีความยาวและยากต่อการจดจำ, ระยะเวลาการรับเงิน COD, พื้นที่และเบอร์ติดต่อที่ให้บริการ, การตรวจสอบสถานะของงานเคลมพัสดุ รวมถึงข้อมูลบริการเสริมต่างๆ เช่นค่าคุ้มครองพัสดุตีกลับ ,ค่าคุ้มครองพัสดุเพิ่มเติม, ค่าคุ้มครองบริการ speed และอื่นๆ อีกมากมาย

“สิ่งสำคัญที่ทำให้แฟลช เล็งเห็นประโยชน์ในการใช้งานระบบ MS เพื่อสนับสนุนงานด้าน Call center  ด้วยพบว่าอัตราการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังจากการนำ MS มาใช้  โดยความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 97% จาก 46%  ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความสามารถในการติดตามและจัดการปัญหาให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 61 % ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 90% จากเดิม 85% อีกทั้ง MS ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการเชื่อมข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานในองค์กรแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีม call center , เจ้าหน้าที่ส่งพัสดุ เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า บัญชีและการเงิน ทำให้สามารถส่งข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเติบโตของธุรกิจ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด”

ทั้งนี้ ระบบ MS ยังสามารถบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า โดยแบ่งเรื่องการติดต่อของลูกค้าออกเป็นหมวดหมู่การติดต่ออย่างชัดเจน รวมถึงการส่งงานประสานต่อในส่วนงานต่าง ๆ ผ่านระบบบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องสร้างหรือพิมพ์ข้อมูลใหม่ ตลอดจนมีฟังก์ชั่นเพื่อแยกประเภทปัญหาของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ของ Flash express ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้นำข้อมูลใน MS เชื่อมต่อกับ Flash Express Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบพัสดุ ยื่น Claim สินค้า แก้ไขข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแจ้งปัญหาการใช้บริการด้วยตนเอง เพื่อช่วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และในอนาคตเราจะสามารถพัฒนาระบบ และนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ” นางสาวรวมพร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Service สามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางอีเมล allcs@flashexpress.com  หรือ โทร 1436, 02-168-2111  (ทุกวัน เวลา 08:00-20:00น.)