เฟดเอ็กซ์แสดงจุดยืนในการส่งเสริมความหลากหลายระหว่างเพศ ด้วยการสนับสนุนศักยภาพสตรีร่วมกับองค์การสหประชาชาติ

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศว่า คาวอล พรีท ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรซได้ลงนามในคำยืนยันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสนับสนุนหลักการในการเสริมสร้างศักยภาพและพลังสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) ภายใต้แนวคิดความเท่าเทียมกันสำคัญต่อธุรกิจ (Equality Means Business)

หลักการเสริมสร้างศักยภาพและพลังสตรี ประกอบไปด้วยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 7 ข้อที่องค์กรสามารถนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างพลังสตรีในสถานที่ทำงานและในชุมชน ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างศักยภาพและพลังสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) ร่วมกับองค์กรสหประชาชาติด้านความยั่งยืน (United Nations Global Compact)

พรีทแสดงจุดยืนด้วยการแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในฐานะผู้นำของภูมิภาคร่วมกับทีมในฮ่องกง

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สตรีไม่มีบทบาทมากนักในการทำธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งการติดต่อค้าขายข้ามประเทศ1 จากรายงานเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงและชายของ World Economic Forum ประจำปี 2564 ระบุว่าการระบาดของโควิด 19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเจริญเติบโต อีกทั้งยังทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในแต่ละรุ่นอายุคนเพิ่มขึ้นจาก 99.5 ปีเป็น 135.6 ปี2

พรีทเล็งเห็นว่าองค์กรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างเพศในสถานที่ทำงาน เธอกล่าวว่า “DEI หรือการเปิดรับความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาคระหว่างเพศ (Equity) และการมีส่วนร่วม (Inclusion) คือความเป็นเฟดเอ็กซ์และเป็นสิ่งที่เรายึดมาโดยตลอด DEI เป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมองค์กรของเราและมีความสำคัญในธุรกิจเพื่อทำให้เราสามารถมอบอนาคตที่ดีกว่าแก่ทีมของเรา ลูกค้าและชุมชนที่เราเป็นสมาชิกอยู่ การสนับสนุนหลักการเสริมสร้างศักยภาพและพลังสตรี (WEPs) เป็นก้าวสำคัญในการสร้างที่ทำงานที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จ”

ด้วยปรัชญา People-Service-Profit (PSP) ที่เป็นหัวใจของบริษัท เฟดเอ็กซ์จึงเป็นผู้สนับสนุนให้กับความเสมอภาคระหว่างเพศทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็น The Best Workplaces in Asia TM for 2021 จาก Great Place to Work®