KBTG ผนึกหัวเว่ยลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับเทคโนโลยีหนุนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันไอซีทีชั้นนำ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG  ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือธนาคารกสิกรไทยเพื่อมุ่งพัฒนาระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมให้รองรับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมธุรกิจทางการเงิน ให้สามารถตอบสนองธุรกรรมทางการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยคุณเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และ คุณอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ให้เกียรติร่วมลงนามผ่านระบบการประชุมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ความร่วมมือฯในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ และทำงานร่วมกันในด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนมองหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและศึกษานวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงทำงานร่วมกันเพื่อก้าวข้ามความท้าทายในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยกระดับอุตสาหกรรมการเงินไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ผ่านกลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และสร้างคุณค่าที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้า การร่วมมือแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งโซลูชันชั้นนำระดับเวิร์ลคลาสของหัวเว่ย จะช่วยให้กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ปสามารถพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ คงความเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการเงินท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ขณะที่ บริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย เตรียมแผนที่จะระดมทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ปในการพัฒนาธุรกิจและให้การสนับสนุนทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

นายอาเบล เติ้ง กล่าวว่า “หัวเว่ยรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมศักยภาพเทคโนโลยีทางด้านการเงินมากขึ้น อีกทั้งเรายังมองว่า บันทึกข้อตกลงนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทย ในความที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นธนาคารอัจฉริยะในอนาคต” พร้อมเสริมว่า “ในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการเงิน เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนประเทศไทย ร่วมนำนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะมาช่วยเสริมแกร่งระบบการเงินและการทำงานของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์บริการทางการเงินที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผู้คนจำนวนมาก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองและผู้คนที่อยู่ห่างไกลออกไป หัวเว่ยมุ่งหวังที่จะสร้างสร้างโลกแห่งดิจิทัลที่เชื่อมโยงถึงกันและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ”