อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 10 สะท้อนความสำเร็จด้านการรีไซเคิล PET และการลดคาร์บอนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 10 พร้อมวีดีโอเฉลิมฉลองทศวรรษแห่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายอันท้าทายด้านการรีไซเคิล PET และการลดคาร์บอน ไอวีแอลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดปัญหาขยะพลาสติกและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในทศวรรษข้างหน้า

นับตั้งแต่รายงานความยั่งยืนฉบับแรกในปี 2554 ไอวีแอลได้พัฒนาโครงการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านแกนหลัก 3Ps คือ การพัฒนาคนและชุมชน (People) การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน (Prosperity) โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลฐานตั้งต้นปี 2556 ไอวีแอลสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ลดอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 4 ลดอัตราการใช้น้ำลงร้อยละ 7 และของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 84 ในปี 2563 นอกจากนี้ กำลังการรีไซเคิล PET ของไอวีแอลทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เท่าตัว จาก 3,576 ตันต่อปีในปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกที่ไอวีแอลเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิล PET เป็นกว่า 330,000 ตันต่อปีเมื่อไตรมาสที่สอง ปี 2564

10 ปีแห่งการจัดทำรายงานความยั่งยืน

ตลอดหนึ่งทศวรรษ ไอวีแอลได้นำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยสมัครใจ เพื่อเพิ่มประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ไอวีแอลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานจัดอันดับด้านความยั่งยืนต่างๆ ระดับโลก อาทิ ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) และดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International)

รายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุดยังนำเสนอกรณีศึกษาทางธุรกิจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจอย่างโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2559 ไอวีแอลเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับย่อเพิ่มเติมจากฉบับเต็ม เรียกว่ารายงานความยั่งยืน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ในปีนี้ ไอวีแอลได้พัฒนารายงานความยั่งยืนโดยจัดทำในรูปแบบ Interactive ซึ่งสามารถเปิดวีดีโอต่างๆ และเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นๆ ได้โดยง่าย และในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจใน 33 ประเทศ ไอวีแอลได้จัดทำรายงานใน 15 ภาษาอีกด้วย

มุ่งสู่เป้าหมายรีไซเคิลขวดปีละ 50,000 ล้านขวดภายในปี 2568

เฉพาะในปี 2563 ไอวีแอลสามารถรีไซเคิลขวด PET ได้ประมาณ 10,100 ล้านขวดและยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายที่จะเพิ่มการรีไซเคิลให้ได้ 50,000 ล้านขวดภายในปี 2568 ด้วยฐานการผลิตทั่วโลกและการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และ PET รีไซเคิลรรายใหญ่ที่สุดของโลก ทำให้ไอวีแอลสามารถยกระดับการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ โดยในปี 2563 ไอวีแอลลงทุนในโรงงานรีไซเคิลเพิ่มอีก 3 แห่ง และเข้าซื้อกิจการรีไซเคิลของบริษัท CarbonLite ในรัฐเท็กซัสเมื่อไม่นานมานี้

ยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “หนึ่งในความท้าทายอันใหญ่หลวงที่โลกกำลังเผชิญทุกวันนี้คือการจัดการขยะพลาสติกอย่างไม่ถูกต้อง ไอวีแอลจึงต้องการยุติปัญหาขยะพลาสติก PET ด้วยการรีไซเคิล เราเริ่มต้นธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 และหนึ่งทศวรรษนับจากนั้นเราได้รีไซเคิลขวด PET ไปแล้วประมาณ 65,000 ล้านขวด การดำเนินงานในการรีไซเคิลของเราจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และมีบทบาทสำคัญต่อเป้าหมายความยั่งยืนของเราในระยะยาว”

สามารถรับชมวีดีโอ “10 ปีบนเส้นทางความยั่งยืนของไอวีแอล” ได้ที่ YouTube ช่อง Indorama Ventures PCL หรือ https://bit.ly/IVL10YearSustainability สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ศูนย์รวมรายงานความยั่งยืนบนเว็บไซต์อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ https://bit.ly/IVLReportCenter