จากวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” สู่การลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง พนักงานซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผนึกกำลังช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ Helping Hands ปีที่ 4

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เชื่อว่าความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็น “เดือนแห่งการให้ (Helping Hands)” นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ Helping Hands  สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาโดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ

ถึงแม้ว่าในปีนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีอยู่อย่างต่อเนื่อง พนักงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าระดมทุนผ่านกิจกรรม “Bring & Buy” ภายใต้แนวคิด “ปันน้ำใจ  สู่น้ำดื่ม” โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม จากออนกราวด์ (On Ground) เป็นออนไลน์ (Online) ให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมิได้เป็นอุปสรรคต่อ “การเป็นผู้ให้” ของเพื่อนพนักงานในทุกๆ โลเคชั่น ที่พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ อาทิ การประมูลสินค้าพรีเมียมของบริษัทฯ โดยรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆ นักเรียนในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำดื่มสะอาดซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ โรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือมีทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบยางพร โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ในจังหวัดระยอง และโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น โรงเรียนเทศบาลหินกอง โรงเรียนหนองสมัคร ในจังหวัดสระบุรี

นอกจากการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆ นักเรียนแล้ว  ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังขยายความช่วยเหลือภายใต้โครงการ “Helping Hands” ไปยังพันธมิตรร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้ พนักงานช่วยกันระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามแนวคิด “ร้านอยู่ได้ เราอยู่ได้” เพื่อนำรายได้ไปซื้ออาหารจากคู่ค้าธุรกิจร้านอาหาร 10 แห่ง พร้อมยังได้นำอาหารดังกล่าวไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและชุมชนที่เดือดร้อน โครงการนี้เกิดจากความตั้งใจของพนักงานที่อยากจะช่วยเหลือ “คนใกล้” คือพันธมิตรร้านอาหารของเรา และยังส่งต่อความห่วงใยถึง “คนไกล” คือบุคลากรด่านหน้าและคนในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการระดมทุนด้วยใจ มอบความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “เติบโตอย่างยั่งยืน (Growing for Good)” จึงปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” อย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พนักงานในกรุงเทพฯ สระบุรี และระยอง ได้แสดงออกถึงความทุ่มเท ความเสียสละ และความตั้งใจ ในการร่วมกันระดมทุน รวมทั้งสิ้นกว่า 255,000 บาท เพื่อช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนและพันธมิตรร้านอาหาร ยิ่งไปกว่านั้น โครงการ Helping Hands ในทุกๆ ปี ได้ตอกย้ำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม”

หนึ่งในตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนระบบน้ำสะอาดจากโครงการ Helping Hands นางสาวกาญจนา ปริปุรณะ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ จังหวัดสระบุรี  ระบุถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ เป็นโรงเรียนรัฐขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 161 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณทั้งหมดของโรงเรียนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถูกจัดสรรตามจำนวนนักเรียน ทำให้โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะด้านน้ำดื่ม ปัจจุบันโรงเรียนมีตู้กรองน้ำดื่มเพียง 2 ตู้เท่านั้นและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม น้ำที่ไหลออกมากมีสีขุ่นและยังมีเศษตะกอนอีกด้วย พอทราบว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะเข้ามาช่วยเหลือปัญหาตรงนี้ ก็รู้สึกดีใจและขอขอบพระคุณบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง น้ำดื่มสะอาดไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องสุขอนามัย แต่ยังจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย”

ด้านนายนิพันธ์ พงศ์ภักดีกุล เจ้าของร้านหมูสะเต๊ะ นครปฐม กล่าวขอบคุณพนักงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่ช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือร้านอาหารของตนว่า “ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สืบเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างมากกับร้านอาหารของผม ผมต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ขอขอบคุณซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ที่ได้เอื้อมมือมาช่วยเหลือร้านของผมโดยการซื้ออาหารจากที่ร้าน ยิ่งรู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นำมาซื้อ ล้วนแล้วมาจากน้ำพัก น้ำแรงในการระดมทุนของพนักงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ทั้งสิ้น ทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจ