โลตัส ผนึกกำลัง ธ.ก.ส. เสริมแกร่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโต ผ่าน “แพลทฟอร์มแห่งโอกาส” ทุกช่องทางของโลตัส

โลตัส และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่เป็นเครือข่ายลูกค้าของ ธกส. ส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมบริการด้านการเงิน เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของโลตัส ทั้งออนไลน์ และสาขากว่า 2,100 รวมถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ โดยมีโลตัสเป็น ‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’

ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจโลตัสเอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน กล่าวว่า “การร่วมมือกันของทั้งสององค์กรซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในระดับประเทศ จะสร้างให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่จะสามารถใช้ช่องทางของโลตัสทั้งในประเทศและในต่างประเทศในอนาคต ในการขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์และโลตัส ในการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาสให้กับคนตัวเล็ก”

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก เราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึง ไปพร้อมๆกับการดูแลชุมชนและสังคมรวมถึงการสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโลตัส สนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในกว่า 2,100 สาขาทั่วประเทศ และรวมถึงการช่วยพัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ได้มีรากฐานที่มั่นคง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เรามีแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า SME อย่างน้อย 10% ทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โลตัส ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้าง‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’ ให้แก่ SME และเกษตรกรไทย

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น ‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’ ให้กับ SME และเกษตรกรไทย โลตัส ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีแผนการดำเนินโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย และเกษตรกรไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ได้รับองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนามาตรการการผลิตส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น และเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผนึกความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร เพื่อประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจของ SME สังคม และเศรษฐกิจไทย”

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และโลตัส ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรได้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อมากยิ่งขึ้น ด้วยช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ มุ่งสู่ฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่โดยทั้งสองหน่วยงาน จะร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาสินค้า และการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร เพื่อให้มีเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินกิจการ ในรูปแบบสินเชื่อ หรือเงินร่วมลงทุน การร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกันพัฒนา เสริมส่งศักยภาพ และยกระดับชีวิตเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ”

ส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างโลตัส และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการสนับสนุนพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในเครือข่ายของธ.ก.ส.ได้จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในโลตัสสาขารามอินทราระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีแผนงานที่จะขยายไปสาขาอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โลตัสจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ SME ในงาน SME Online Business Matching ครั้งที่ 7 ของปีนี้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ได้นำเสนอสินค้า เพื่อวางจำหน่ายที่โลตัส ทั้งในสาขากว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศ และบนแพลทฟอร์มออนไลน์ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.TescoLotus.com/SME