FWD ประกันชีวิต ออกแผนประกันสุขภาพใหม่ คุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 5 ขวบ

FWD ประกันชีวิต นำเสนอแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก“พรีเชียส แคร์ ฟอร์ คิดส์”ผ่านช่องตัวแทนจำหน่ายและ “OPD คุ้มครบ เพื่อลูกรัก” ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ปกป้องดูแลลูกรักตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 5 ขวบ ด้วยแผนความคุ้มครองพิเศษที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยแผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ควบคู่กับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายได้หลากหลาย ครอบคลุมถึง 6 โรคร้ายแรง1 พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ โภชนาการและทันตกรรม

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เราเข้าใจถึงความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เราอยากให้พวกเขาเติบโตอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงขอมอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า และครบถ้วนเพื่อช่วยในการวางแผนด้านสุขภาพแก่เด็กในระยะยาว โดยแผนประกันสุขภาพดังกล่าว จะช่วยให้พ่อแม่สามารถรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับความเจ็บป่วยต่างๆที่อาจจะมีเข้ามาในอนาคต”

แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ของ FWD ประกันชีวิต มีจุดเด่นด้าน ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายที่มีให้เลือกหลากหลายแผน ที่พร้อมดูแลทั้งสุขภาพและการเจ็บป่วย ดังนี้

  • ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
  • ค่าผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
  • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแบบเหมาจ่าย
  • การรักษาแบบผู้ป่วยนอก พร้อมผลประโยชน์ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็ก 3 รายการ ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์ด้านพัฒนาการวัยเด็ก การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ  การตรวจสุขภาพฟัน
  • การรักษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ด้วยแผนความคุ้มครองเหมาจ่ายต่อปีตั้งแต่ 1 ล้านบาทไปจนถึง 15 ล้านบาท
  • 6 โรคร้ายแรง ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
  • แผนการมีส่วนร่วมจ่ายความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

แผนประกันสุขภาพ OPD สำหรับเด็กของ FWD ประกันชีวิต สามารถซื้อได้ 2 ช่องทาง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือ SCB call center  02-777-7777 ในแผนประกัน OPD คุ้มครบ เพื่อลูกรักและ ช่องทางตัวแทน ในแผนประกัน พรีเชียส แคร์ ฟอร์ คิดส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fwd.co.th// หรือ facebook.com/FWD Thailand หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร 1351 เราพร้อมดูแลทุกวัน 08.00 – 20.00 น.