­­­­­ AIS ตอกย้ำองค์กรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ก้าวสู่ The Cognitive Telco คว้ารางวัลสุดยอดผู้บริหารด้านเทคโนโลยี (CIO) จากเวที CIO75 ASEAN

AIS ยังคงเดินหน้าเป้าหมายการเป็นผู้นำด้าน Digital Life Service Provider โดยมุ่งพัฒนาโครงข่ายให้มีศักยภาพสามารถเชื่อมต่อกับการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดผู้บริหารระดับสูงของ AIS อย่าง นายซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CIO ได้คว้ารางวัล CIO75 ASEAN สุดยอดผู้บริหารด้านเทคโนโลยี องค์กรไทยในกลุ่มโทรคมนาคมหนึ่งเดียวที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในมิติต่างๆ โดยการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของ AIS ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ

สำหรับรางวัล CIO75 ASEAN เป็นการวัดผลงานความสำเร็จของผู้บริหารระดับสูงในสายงานเทคโนโลยีจากองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง จัดโดย International Data Group (IDG) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย โดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เกิดการมีส่วนร่วมในมิติของการทำงานร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโต ซึ่งได้คัดเลือกผู้บริหารด้านเทคโนโลยี หรือ CIO กว่า 175 ท่าน จากองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง

นายซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ AIS กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 75 CIO จากองค์กรและผู้บริหารชั้นนำกว่า 175 คน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง ให้ได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี 75 อันดับแรกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในการใช้ด้านเทคโนโลยีมิติต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AIS รวมถึงบุคลากรได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการทำงานเพื่อนำขีดความสามารถของโครงข่าย 5G มาเสริมศักยภาพการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็น The Cognitive Telco ที่องค์กรจะสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์”

โดยการจะก้าวไปสู่การเป็น The Cognitive Telco ได้นั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันภายใต้มุมมอง 4 องค์ประกอบหลักคือ

  • Maximizing the Human Experience การสร้างประสบการณ์ของทั้งลูกค้า พนักงาน และพาร์ทเนอร์ เกิดความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ
  • Modernizing platforms การปรับปรุงและยกระดับแพลตฟอร์มให้เกิดการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ภายใน Ecosystem ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน
  • Intelligent workflows การปรับเปลี่ยนกระบวนการร่วมกันภายในองค์กรให้มีความชัดเจน และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ
  • Agile to the Core การสร้างวัฒนธรรมให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว เชื่อมต่อกันกับทุกภาคส่วนในองค์กรอย่างไร้รอยต่อ

โดยในปีนี้ นายซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก AIS เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอด CIO ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี และโทรคมนาคมหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล อีกทั้งนายซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส ยังมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายเพื่อส่งต่อศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทำให้ AIS ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจและเป้าหมายการขับเคลื่อนของ AIS ต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในประเทศ