MINT ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับกองทุนอาบูดาบี เพื่อร่วมเป็นเจ้าของสินทรัพย์ห้าแห่งในประเทศไทย

บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) (“MINT”) และกองทุน Abu Dhabi Fund for Development (“ADFD”) มีความยินดีที่จะประกาศการตกลงเข้าร่วมทุนเพื่อร่วมกันถือหุ้นในรีสอร์ทท่องเที่ยวสี่แห่งและศูนย์การค้าหนึ่งแห่งในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ โรงแรมอนันตราริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯรีสอร์ท, โรงแรมอวานี พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ, ริเวอร์ไซด์พลาซ่ากรุงเทพ, โรงแรมอนันตราลายันภูเก็ตรีสอร์ทและโรงแรมโฟร์ซีซันส์รีสอร์ทเกาะสมุย

MINT และ ADFD จะร่วมถือหุ้นในการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ โดยภายหลังจากการเข้าทำสัญญาร่วมทุนแล้วเสร็จ ADFD จะซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของการถือหุ้นของ MINT ในแต่ละสินทรัพย์ที่ราคาขายรวม 104.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.5 พันล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 12.5 เท่าของ EBITDA โดยรวมปี 2562 ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของ ADFD ต่อความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ MINT และศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

MINT จะนำเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังกล่าวไปลดภาระหนี้สินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของ MINT ทั้งนี้ สินทรัพย์ทั้งห้าจะยังคงดำเนินการภายใต้แบรนด์เดิมและอยู่ภายใต้ความควบคุมของ MINT

ADFD เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2514 และได้ลงทุนในโครงการและในบริษัทมากกว่า 500 โครงการ มีสินทรัพย์จำนวนมากกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐโดย ADFD มุ่งเน้นไปที่สองด้านการลงทุน: การบริหารจัดการสภาพคล่องผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆซึ่งรวมถึงพันธบัตรและเงินฝากธนาคารและการลงทุนในตลาดทุนผ่านการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบ หรือการเข้าร่วมถือหุ้นกับทั้งบริษัทที่อยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์โดยกลยุทธ์การลงทุนของ ADFD คือการลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการทำงานในภาคส่วนที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนประเภท Private Equity

นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ MINT กล่าวว่า “ธุรกรรมนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต” นายดิลลิปได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “MINT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับ ADFD และมุ่งหวังว่าการร่วมงานกันในอนาคตจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประเทศที่เราดำเนินกิจการอยู่”

His Excellency Mohamed Saif Al Suwaidi, the Director General of ADFD กล่าวว่า “ภาคการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนสำคัญของฐานการจ้างงานของประเทศไทยโดยถึงแม้จะมีความผันผวนจากการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ADFD ได้มองในระยะยาวข้ามผ่านการระบาดครั้งนี้ไปแล้วและมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในแนวโน้มระยะยาวของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการเข้าลงทุนในประเทศไทยครั้งแรกของเราและเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ MINT นอกจากนี้ด้วยความเป็นผู้นำของ MINT ในฐานะผู้ประกอบการด้านการบริการที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย ADFD มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการลงทุนระยะยาวนี้ซึ่งช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพันธมิตรของเรา”