การปรับโฉมศูนย์การค้า MBK Center ในรอบ 36 ปี มุ่งเป็น Food Destination เพื่อดึงดูดลูกค้าคนไทย