เพราะคิดถึงลูกค้าและชุมชน เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากธรรมชาติ ใน 13 ศูนย์การค้า ช่วยดูแลสุขภาวะลูกค้า พร้อมสร้างรายได้ยั่งยืนให้เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ

·        เปลี่ยนผ่านสู่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ออร์แกนิก จาก ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ปลอดภัยไร้สารเคมี ผลิตจากน้ำกลั่นจากมะนาวและตะไคร้ หนึ่งในพืชและสมุนไพรเศรษฐกิจของไทย

·       นำร่อง Co-model สู่การเป็นธุรกิจเกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและเกษตรกร พร้อมบริจาค 3% จากยอดขายต่อปีให้มูลนิธิสังคมสุขใจ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพลาซาเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชัวรีเอาต์เลตแห่งแรกของไทย เดินหน้าแสวงหาพันธมิตรที่มีแนวคิดและความเชื่อเดียวกัน ในเรื่อง Community at Heart หรือการใส่ใจดูแลชุมชนและคอมมูนิตี้ของเราให้ดีที่สุด เดินหน้าใช้ผลิตภัณฑ์ จากปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิก ทั้งบริโภค และอุปโภค ซึ่งมีฟาร์มผลิตวัตถุดิบออร์แกนิกกว่า 30 ไร่ ในจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายเกษตรกรสามพรานโมเดลจากทั่วประเทศ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในศูนย์การค้า 13 สาขาทั่วประเทศ  เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ไร้สารเคมี ใส่ใจต่อสุขภาวะที่ดีของลูกค้าทุกเพศทุกวัย ได้รับมาตรฐานสากล IFOAM, EU และ CANADA พร้อมส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ เตรียมต่อยอดโมเดลและสร้างคอมมูนิตี้แห่งความยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน มุ่งสร้าง #Better Community หรือ คอมมูนิตี้ที่ดีและมีคุณภาพเพื่อทุกคน

คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า เราเชื่อว่า ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริง ก็คือ ชุมชน นั่นเอง และทุกภาคส่วนในชุมชน ต้องร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ หรือ ‘Community Owning the Economy’ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ต้องช่วยให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่เราเข้าไปพัฒนาศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ Center of Life นี่จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเซ็นทรัลพัฒนาเช่นกัน ในการจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญที่เรามี

ในอดีตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมักได้รับความนิยมในกลุ่ม Niche Market  และถูกนำไปใช้ในธุรกิจ Hospitality ระดับ ดาว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเองเราก็เป็นหนึ่งใน touch point ที่อยู่ใกล้ลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว เราเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าทั่วไปควรได้ทดลองใช้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในไทยให้เติบโตขึ้น การจับมือกับปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง จึงถือว่าเป็นการ Co-model เพื่อสร้างธุรกิจเกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืนที่ทุกฝ่ายล้วนได้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากการได้ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนขับเคลื่อนชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศแล้ว  ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆยังได้ทดลองใช้ นำมาสู่การหันมาใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น การเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในศูนย์การค้าครั้งนี้ยังถือเป็นเจ้าแรกๆของวงการและถือว่าสเกลอัพได้ในหลายสาขาทั่วประเทศ ถือเป็นนิมิตหมายการเปลี่ยนแปลงที่ดี สะท้อน Brand Purpose ของเซ็นทรัลพัฒนา คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน อีกด้วย

โดยในช่วงแรกได้นำร่องด้วยการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ประเภทที่ใช้ในศูนย์การค้า 13 ศูนย์ฯ เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ได้แก่ แฮนด์เจลแฮนด์วอช และ แอลกอฮอล์น้ำ ใน 13 ศูนย์ฯ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัล วิลเลจลาดพร้าวเวสต์เกตบางนาเฟสติวัล เชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแก่นภูเก็ตสมุย และ ในสาขาใหม่ล่าสุดอย่าง เซ็นทรัล ศรีราชา และ เซ็นทรัล อยุธยา โดยคำนึงถึงเหตุผล ประการ ที่นับว่าเป็นประโยชน์กับทั้ง ฝ่าย ได้แก่

  1. เพื่อลูกค้า: เปลี่ยนผ่านสู่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สัมผัส ไร้สารเคมี ได้รับมาตรการด้านความสะอาดฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล IFOAM, EU และ CANADA
  2. เพื่อชุมชน: สร้างรายได้ให้ชุมชนและเกษตรกรในเครือข่ายทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อผ่านการบริจาค 3% จากยอดขายตลอดทั้งปี ให้มูลนิธิสังคมสุขใจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ต่อไป
  3. เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม: ดูแลปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ดีต่อดิน น้ำ และ อากาศ และ การรีฟีลเพื่อลดปริมาณขยะในระยะยาว

คุณอนัฆ นวราช ทายาทรุ่นที่ 3 และผู้อำนวยการ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง เผยว่า “การที่เราได้เซ็นทรัลพัฒนามาเป็นพาร์ทเนอร์ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ ”สินค้าออร์แกนิก” เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างและหลากหลายขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำได้ในภาพใหญ่อีกด้วย โดยเราได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากมะนาวซึ่งมีกรดซิตริกตามธรรมชาติ ช่วยขจัดคราบและสิ่งสกปรกได้ และ ยังมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยทำให้ระบบหายใจทำงานได้ดีขึ้น  ด้านตะไคร้ ก็มีสรรพคุณในการทำความสะอาดผิว รักษาผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว รวมถึงปริมาณสารออกฤทธิ์จากตะไคร้ (Citral) และ สารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (Limonene) ในน้ำมันตะไคร้ สามารถฆ่าและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ โดยในอนาคตเรายังเตรียมแผนต่อยอดโมเดลเพื่อสร้างคอมมูนิตี้แห่งความยั่งยืนร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาต่อไป

คุณเลิศวิทย์ กล่าวเสริมว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจมีมูลค่าสูงระดับ 5,400 ล้านบาทในปี 2564 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาตระหนักและใส่ใจปัญหาสุขภาพการกินดีอยู่มากขึ้น โดยเทรนด์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความใส่ใจในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials และ Gen Z) และ กลุ่มผู้สูงอายุ (Aging-Society) ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงหันมาเอาใส่ใจสุขภาพตนเองและครอบครัว การร่วมมือนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs Goal ที่เซ็นทรัลพัฒนานำมาปรับใช้ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities & Communities) และ เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption & Production)”

เพราะเศรษฐกิจและความยั่งยืนเป็นเรื่องเดียวกัน เราจึงใส่ใจในทุกสิ่งที่เราเลือก … เพื่อดูแลลูกค้า ชุมชน คนไทย และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจเกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน #CentralPattanaxPatomOrganicLiving #BetterCommunity