นีเวีย มอบเงิน 1.5 ล้านบาทจากโครงการ “เพราะแคร์…จึงแบ่งปัน” ให้วัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เด็กผู้ด้อยโอกาส

วิศัลยา เจริญรักษ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจการสาธารณะ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาและค่าอาหารสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน จำนวน 1,500,000 บาท ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง โดยมีคณะสงฆ์จากวัดสระแก้วรับมอบ การบริจาคในครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการ “เพราะแคร์…จึงแบ่งปัน From Care to Share” ที่ นีเวีย ได้ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมบริจาคสองบาท จากทุกยอดการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนีเวีย ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในทุกช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 – 3 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ นีเวีย เดินหน้าสานต่อพันธกิจในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมบนแนวทางแห่งความยั่งยืน ผ่านการมอบโอกาสและความช่วยเหลือทั้งในด้านทุนทรัพย์และสิ่งของให้กับสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะสตรี เด็กและเยาวชนเพื่อสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป