“กัณจ์ พัฒนเสรี”CEO เก็ทฟิน เข้าร่วมบรรยายงานสัมมนา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในหัวข้อ Young Start Up การสร้างธุรกิจในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันก่อน “กัณจ์ พัฒนเสรี” ผู้บริหาร บริษัท เก็ทฟิน จำกัด ได้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Young Start Up ให้กับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้น้องๆรู้จักวิธีการสร้างธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ และมีความเข้าใจในการสร้างอาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการขายออนไลน์ รวมถึงวิธีการเบื้องต้นในการก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

บรรยากาศภายในงานสนุกสนาน และน้องๆให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามมากมายซึ่งหลังจากจบการบรรยาย ได้มีน้องๆสนใจการทำงานในรูปแบบออนไลน์ และสนใจเรื่องการเป็นนักไลฟ์ขายของออนไลน์ของเก็ทฟินเป็นจำนวนมาก ทำเอาผู้บริหารคนเก่งยิ้มไม่หุบเลยจ้า