บอร์ด VGI ไฟเขียวออก RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,583 ล้านหุ้น รองรับการเดินหน้าขยาย O2O อีโคซิสเต็ม

บริษัทวีจีไอจำกัด (มหาชน) หรือวีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เผยว่าบอร์ด VGI มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,583 ล้านหุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,917 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านของงบการเงินบริษัทฯ ในช่วงเวลาความไม่แน่นอนนี้ และในขณะเดียวกันเพื่อรองรับแผนการเดินหน้าขยายฐานธุรกิจในอีโคซิสเต็มของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยปัจจุบันธุรกิจของ VGI มีทั้งหมด 3 แพลตฟอร์มธุรกิจที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ ซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์และการจัดจำหน่าย

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา VGI ประสบความสำเร็จในการเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ 15% ในเจมาร์ท คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 6,257 ล้านบาท กล่าวได้ว่าดีลนี้คือผลงานชิ้นสำคัญของ VGI อีกหนึ่งโปรเจคที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มอีโคซิสเต็มในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายที่กำลังได้รับความนิยมและเพื่อสอดรับกับเทรนด์ตลาด e-Commerce จากทั่วโลกที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่หยุดยั้งต่อการหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาช่วยส่งเสริมระบบอีโคซิสเต็มของ VGI ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานให้เต็มประสิทธิภาพภายใต้การคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึ่งเรายึดเป็นแนวของการดำเนินธุรกิจเสมอมาสำหรับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในส่วนของการชำระคืนหนี้ และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งคาดว่าจะสามารถแจ้งความคืบหน้าของการลงทุนต่างๆ ให้ทราบได้ภายในปีนี้

เรามีความเชื่อมั่นว่าการปรับตัวที่รวดเร็วไม่หยุดพัฒนาและแสวงหาการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอของ VGI คือส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ มีพัฒนาการด้านรายได้และผลตอบแทนที่ดีได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติม