หาก ‘อาคเนย์ประกันภัย’ ปิดกิจการ จะมีเเนวทางเยียวยาลูกค้ากว่า 10 ล้านรายอย่างไร ?