Taiwan Excellence ประกาศผู้ชนะโครงการ Sharing is Caring กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ Sharing is Caring เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ นำเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนให้ดีขึ้น โดยมีจุดเด่นการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Taiwan Excellence มาใช้ในดำเนินโครงการ ซึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Taiwan Excellence มีหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรกลอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลหะ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ในครัวเรือน

โครงการ Sharing is Caring เปิดให้ผู้แข่งขันทั่วโลกส่งข้อเสนอเมื่อเดือนกันยายน 2564 จนในวันนี้ได้ผู้ชนะ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนพื้นเมืองชาวเมารี (นิวซีแลนด์) โครงการให้ความรู้และการสร้างพลังแก่ชุมชนผ่านโมบายคาร์ท (ฟิลิปปินส์) และโครงการทัวร์บริการทางการแพทย์หนึ่งวันและจัดส่งฟันปลอมในวันเดียว – คลินิกทันตกรรมฟันปลอมดิจิทัลเคลื่อนที่และบริการดูแลสุขภาพช่องปาก (ไต้หวัน)

ถึงแม้การประกวดข้อเสนอจะจบลง แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผู้ชนะจะนำเงินทุน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ไปดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีรูปแบบน่าสนใจ และเกิดประโยชน์จริงอย่างยั่งยืน มาดูกันว่า ผู้ชนะทั้ง 3 โครงการ มีแนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างไร

โครงการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนพื้นเมืองชาวเมารี จากนิวซีแลนด์ นำเสนอโดย Maui Energy บริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวชาวเมารี ผู้ทุ่มเทกับการพัฒนาชุมชนพื้นเมืองชาวเมารีมายาวนาน และช่วยสร้างโมเดลธุรกิจที่ใช้ได้จริงให้กับคนในท้องถิ่น ปัญหาหลักของชุมชนพื้นเมืองชาวเมารีหลายแห่งตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล เข้าไม่ถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าขาดเสถียรภาพ การอยู่อาศัยบนพื้นที่เย็นชื้นทำให้อัตราการเสียชีวิตตามฤดูกาลสูง ดังนั้น ทีมงานจึงนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพ เชื่อถือได้ และราคาไม่แพง โดยริเริ่มแบบจำลองการจัดตั้งโซลาร์ฟาร์มของชุมชนที่ปรับขนาดได้ให้เหมาะสมกับขนาดของชุมชน โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์จากผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence เพื่อสร้างระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวแบบยั่งยืนภายในชุมชน เมื่อโมเดลนี้ประสบความสำเร็จ สามารถต่อยอดนำไปปรับใช้กับชุมชนอื่นได้

โครงการให้ความรู้และการสร้างพลังแก่ชุมชนผ่านโมบายคาร์ท จากฟิลิปปินส์ การศึกษาถือเป็นรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชน แต่ที่ฟิลิปปินส์ มีประชากรจำนวนมากที่ไม่รู้หนังสือ เนื่องจากความยากจน ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้าประเวณี ติดยา และปัญหาความรุนแรงอื่นๆ จึงเกิดแนวคิดการจัด Out of School Youth (OSY) กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อฝึกอบรมการเรียนรู้และทักษะต่างๆ สู่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยรถ Moblie KART ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งแล็ปท็อป และอินเทอร์เน็ต กลายเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับสิ่งใหม่ๆ

โครงการทัวร์บริการทางการแพทย์หนึ่งวันและจัดส่งฟันปลอมในวันเดียว – คลินิกทันตกรรมฟันปลอมดิจิทัลเคลื่อนที่และบริการดูแลสุขภาพช่องปาก จากไต้หวัน รถที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยในการดูแลรักษาทางทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากกับชุมชนห่างไกล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท ด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ที่ทีมงานเลือกใช้ทำให้ได้รับการยอมรับและมั่นใจในคุณภาพการบริการทันตกรรม

Cynthia Kiang อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน BOFT กล่าวว่า โครงการ Sharing is Caring ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถึงแม้จะจัดขึ้นเป็นปีแรก แสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์มีอยู่ทุกที่ในโลก มีผู้ให้ความสนใจส่งแผนงานทั้งหมด 781 โครงการ จาก 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมคัดเลือกแผนงานข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเหลือข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้และสามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง จำนวน 12 โครงการ และได้ผู้ชนะจำนวน 3 โครงการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชนะทั้ง 3 โครงการ จะนำน้ำใจและความปรารถนาดีส่งต่อถึงชุมชนท้องถิ่นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอที่วางไว้

ศาสตราจารย์ Chu Jou-Juo หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในเจตนาดีที่แฝงอยู่ในข้อเสนอทั้งหมดที่ส่งเข้ามาประกวด แต่แนวคิดเพื่อการกุศลที่สร้างสรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงด้วย เพื่อเปลี่ยนความคิดที่ดีให้เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริงได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://share-care.taiwanexcellence.org/