ไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมวาระ 80 ปี สร้างพลังแห่งการ “ให้” เพื่อทุกชีวิตในสังคม

ไทยประกันชีวิตตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึง “คุณค่าของทุกชีวิต” จัดกิจกรรมพิเศษในวาระ 80 ปี รณรงค์บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ตั้งเป้าจัดหาปริมาณโลหิตตลอดปี 1.8 ล้านซีซี พร้อมจับมือมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

นางดวงเดือน  คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : TLI เปิดเผยว่า ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็น “ทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน” ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) พร้อมยกระดับสู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) เพื่อสร้างและส่งต่อคุณค่าของชีวิตให้กับคนไทย

ซึ่งการดำเนินการที่มุ่งสร้างคุณค่าชีวิต ส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 34 ปี ผ่านการรณรงค์บริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ อวัยวะ ดวงตา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็น “ผู้ให้” เพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ กว่า 34 ปี บริษัทฯ สามารถจัดหาปริมาณโลหิตได้ทั้งสิ้นกว่า 24,103,200 ซีซี

และในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่ดูแลคนไทยมาครบ 80 ปี ในปี 2565 จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Infinity Giving พลังแห่งการ “ให้” เพื่อทุกชีวิตในสังคม” รณรงค์และเชิญชวนบุคลากรไทยประกันชีวิต ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายจัดหาปริมาณโลหิตตลอดปี 2565 ให้ได้ 1.8 ล้านซีซี และในวาระพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดทำเสื้อ Infinity Giving มอบให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกท่าน เป็นการขอบคุณ “ผู้ให้” อีกด้วย

โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วงที่ 1 ครั้งแรกเมื่อกลางเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ รวมถึงขยายพื้นที่การรณรงค์รับบริจาคโลหิต ไปยังสาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาบางนา โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2565 ผู้สนใจสามารถติดตามกำหนดการรับบริจาคโลหิตได้ทาง Line ID :@thailifecsr

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองผู้บริจาคด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ เช็กประวัติการฉีดวัคซีน และจัดพื้นที่บริจาคโลหิตตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริจาคโลหิตทุกราย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดกิจกรรม “80 ปี ไทยประกันชีวิต ร่วมบริจาค 80 บาท” เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชี “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (กองทุนเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอาคารไทยประกันชีวิต เลขที่บัญชี 684-1-063640 บริจาคเงินตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป สามารถขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง Line ID : @thailifecsr พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1124

“ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างความสุขใจในฐานะผู้ให้ โดยเฉพาะการให้ชีวิตใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และร่วมส่งต่อคุณค่าของชีวิตให้กับสังคมไทย” นางดวงเดือนกล่าว