ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประเทศไทย แต่งตั้ง มร. ภูนีต นารัง เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง มร. ภูนีต นารัง เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของ DMHT รับตำแหน่งต่อจาก มร. อัลแบร์โต อิเบอัส โดย มร. นารัง มีกำหนดการย้ายมาประจำที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม

มร. ภูนีต นารัง มีประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อน ผ่านความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการงบกำไรขาดทุน การตลาดระดับโลก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภค ซึ่งพิสูจน์มาแล้วกับความสำเร็จในการบริหารงานในบริษัทต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก

มร. นารัง จะรับผิดชอบกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของดิอาจิโอในประเทศไทย รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มร. นารัง พร้อมขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของ DMHT ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย เพื่อบรรลุพันธกิจของ DMHT ในการเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือที่สุด

ก่อนหน้านี้ มร. นารัง เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของดิอาจิโอ อินโดนีเซีย ภายใต้การบริหารของ มร. นารัง ดิอาจิโอ อินโดนีเซีย ประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและผลประกอบการทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร และการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวมอีกด้วย

มร. นารัง มีประสบการณ์ระดับนานาชาติกว่า 25 ปี ในฐานะผู้บริหารและผู้นำระดับสูง โดยเคยทำงานร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น FMCG อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้บริโภค เช่น เรกคิทท์ เบนคีเซอร์, มอนเดลีซ, ไฟเซอร์ และกลาโซ สมิทธไคลน์ ก่อนที่จะรับตำแหน่งในไทย มร. นารัง เคยอาศัยและทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ อินเดีย ตุรกี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

มร. นารัง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Delhi College of Engineering และปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ จาก The Indian Institute of Management เมืองกัลกัตตา มร. นารัง มีสัญชาติออสเตรเลีย