ILM ไตรมาส 4/2564 กำไรสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส เสนอจ่ายเงินปันผล 0.55 บาทต่อหุ้น มั่นใจปี 2565 เติบโตต่อเนื่อง

ILM ประกาศผลงานไตรมาส 4/2564 กำไรสุทธิ 150.9 ล้านบาท ฟื้นตัวโดดเด่นหลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ โดยกำไรสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส นับจากไตรมาส 3/2562 ขณะที่รอบปี กำไรสุทธิ 453.2 ล้านบาท ขยายตัว 7.6% YoY โดยยอดขายออนไลน์ OEM และแฟรนไชส์ต่างประเทศ เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลรอบผลประกอบการปี 2564 หุ้นละ 0.55 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565
นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยผลการดำเนินการไตรมาส 4/2564 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,369.4 ล้านบาท เติบโต 11.3% YoY และ 28.1% QoQ และมีกำไรสุทธิ 150.9 ล้านบาท เติบโต 5.6% YoY และ 170.2% QoQ ฟื้นตัวโดดเด่น หลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ขณะที่ผลประกอบการปี 2564 มีรายได้รวม 8,414.1 ล้านบาท เติบโต 2.6% YoY และมีกำไรสุทธิ 453.2 ล้านบาท เติบโต 7.6% YoY โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากยอดขายออนไลน์ OEM และแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวสถาบันการเงินก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง
นางสาวกฤษชนก กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสมาร์ทโฟนและสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศไทย ให้เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ Index Living Mall นั้น บริษัทฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ครบทุกสาขาแล้วในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การร่วมเป็นพันธมิตรระหว่างบริษัทฯ กับ COM7 ในครั้งนี้ นอกจากจะดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการที่สาขาของ Index Living Mall มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต
นางสาวกฤษชนก ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในหลายปีที่ผ่านมา แม้มีสถานการณ์ยากลำบากในบางช่วงเวลา แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างแข็งแกร่ง ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวสถาบันการเงินก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ นับจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และล่าสุด บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 61.3% เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50.4% โดยจะนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.40 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของ COVID-19 ปัจจุบันมีแนวโน้มผ่อนคลายลง ในขณะที่รัฐบาลทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในทุกช่องทางการจำหน่าย รวมถึงธุรกิจการให้เช่าและบริการที่มีแนวโน้มเติบโตสร้างสถิติใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้เช่าพื้นที่เช่าหลากหลายมากขึ้น และมีการบริหารต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่า ผลประกอบการในปี 2565 จะสามารถกลับไปเติบโตเทียบเท่ากับช่วงเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างแน่นอน นางสาวกฤษชนก กล่าวสรุป