พร้อมเที่ยวต่างประเทศหรือยัง? 
เปิดแผนที่ “โลว์คอสต์” 2 สายการบิน เริ่มบินข้ามประเทศแล้ว!