ซิตี้แบงก์ เปิดตัว 2 กองทุนใหม่ “พิมโก้ จีไอเอส แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์” เน้นลงทุนกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำ และ “กรุงศรี ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ฟันด์” เน้นลงทุนด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านไซเบอร์

ซิตี้แบงก์ ธนาคารชั้นนำที่มีเครือข่ายทั่วโลก ผู้ให้บริการด้านบริหารความมั่งคั่งในชื่อ “ซิตี้โกลด์” (Citigold) นำเสนอ 2 กองทุนใหม่ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ได้แก่ “พิมโก้ จีไอเอส แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์” (PIMCO GIS Capital Securities Fund) กองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในตราสารต่าง ๆ ในโครงสร้างเงินทุนของสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารชั้นนำ สำหรับนักลงทุนที่มองการสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาว และ “กรุงศรี ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ฟันด์” (Krungsri Cyber Security Fund) กองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องด้วยปัจจุบันวิวัฒนาการด้านดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนในธุรกิจรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยประกอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน และรักษาผลประโยชน์ของพอร์ตในระยะยาว

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับกองทุน “พิมโก้ จีไอเอส แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์” (PIMCO GIS Capital Securities Fund) บริหารโดยบริษัทจัดการฯ ระดับโลกอย่าง PIMCO พร้อมด้วยทีมบริหารขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่กระจายทั่วโลก เป็นกองทุนหลักที่เน้นการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน และสถาบันการเงินชั้นนำอื่น ๆ โดยจะเน้นไปลงทุนใน Tier1 Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds เป็นต้น ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ประเภทอื่นๆโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีตยังคงแสดงให้เห็นกว่า กองทุนนี้ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จึงถือเป็นหนึ่งในกองทุนสำหรับนักลงทุนที่มองการสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ในช่วงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเช่นนี้ ทั้งนี้กองทุนแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการที่ดี มีผลตอบแทนเป็นที่น่าสนใจ โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -1.40% (ข้อมูลจาก PIMCO fund factsheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 65)

ในขณะที่กองทุน “กรุงศรี ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ฟันด์” (Krungsri Cyber Security Fund) เป็นการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภายใต้กองทุนหลัก Allianz Cyber Security Fund เนื่องด้วยปัจจุบันวิวัฒนาการด้านดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนในธุรกิจรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ อีกทั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มากขึ้น ทำให้ต้องมีกฎระเบียบและมาตรการเพื่อป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ โดยกองทุนพร้อมคัดสรรหลักทรัพย์ด้วยการเข้าถึงการลงทุนที่ครอบคลุมทุกมิติของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยกลยุทธ์เฟ้นหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโต โดยจากข้อมูลพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังจากกองทุน โดยในปี 2565พบว่ากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนถึง 4.13% (ข้อมูลจาก Allianz fund factsheet ณ วันที่ 28 ก.พ. 65)

อย่างไรก็ตามนอกจากสองกองทุนดังกล่าว ซิตี้โกลด์ยังนำเสนอการบริการความมั่งคั่งในการกระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 200 กองทุน จากพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 12 บลจ.ต่างประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของสินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าซิตี้โกลด์ เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น บริการผู้ดูแลบัญชีที่พร้อมให้บริการคำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ๆ การลงทุนให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ลูกค้าสามารถการบริหารความมั่งคั่งสะดวกในทุกโอกาสผ่านซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน โดยลูกค้าซิตี้โกลด์สามารถทำการซื้อ-ขายกองทุนได้ด้วยตัวเอง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพอร์ทการลงทุน การโอนเงินผ่านทางพร้อมเพย์ไปยังต่างธนาคาร หรือโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศได้ง่าย ๆ รวมถึงสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ เป็นต้น

ตลอดจนมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์สามารถที่ซื้อและขายกองทุนผ่านซิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียมการซื้อ 5%* หรือสูงสุด 150,000 บาท* เมื่อมียอดซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการขั้นต่ำรวม 100,000 บาท พร้อมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุดอีก 150,000 บาท* เมื่อลงทุนด้วยเงินลงทุนใหม่ในกองทุนที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้าใหม่รับเครดิตเงินคืนสูงสด 15,800 บาท* เมื่อเปิดบัญชีใหม่และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 2% ต่อปี 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยผู้สนใจสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิตี้โกลด์ กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th/th/citigold

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และไม่ขายให้บุคคลอเมริกัน