คมสันต์ ลี ผุดโครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” แจกทุนการศึกษา กว่า 2.2 ล้านบาท มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย

คมสันต์ ลี ผู้ก่อตั้ง แฟลช เอ็กซ์เพรส สตาร์ทอัพยูนิคอร์น ผุดโครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” แจกทุนการศึกษากว่า 2.2 ล้านบาท รวม 22 ทุน ให้เยาวชนไทยที่ยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เน้นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เพื่อร่วมสร้างบุคลากรน้ำดีสู่สังคมไทย

การให้การสนับสนุนด้านการศึกษา คือ เป้าหมายหลักของโครงการคมส่งฝัน ที่ก่อตั้งโดย นายคมสันต์ ลี ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด“การศึกษา คือ จุดเริ่มต้นของโอกาสที่ดีในชีวิต”  โดยปณิธานของผู้ก่อตั้งโครงการฯ ต้องการเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีการศึกษาไว้เป็นต้นทุนของชีวิต และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ  ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง “ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ  ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพัฒนาทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจในเชิงนวัตกรรมและความยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ โครงการคมส่งฝันจึงได้เกิดขึ้น โดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่ผมตั้งใจจะมอบทุนการศึกษาทุนละ 100,000 บาท จำนวน 22 ทุน ให้แก่เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีความตั้งใจ มีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และอยากศึกษาต่อในอาชีพที่มีความจำเป็นแก่ประเทศ โดยเยาวชนทั้ง 22 คนที่จะถูกคัดเลือกเข้ามาในโครงการ จะได้รับการสนับสนุน และพัฒนาจุดแข็งต่างๆ นอกเหนือไปจากด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายคมสันต์ กล่าว

ทุนการศึกษา “คมส่งฝัน ปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา หรือปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนมีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   โดยเข้าศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสาขาวิชาที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ปีละ 100,000 บาท จำนวน 22 ทุน ต่อปี จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี  โดยทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ขอทุนจะต้องนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ศึกษามาโดยตรงเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan page: คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือโทร 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม ศกนี้