กิจกรรม “เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม”


ทูตท่องเที่ยวตัวน้อยลูกหลานของคนในชุมชน บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและเรื่องราวที่น่ารู้ของชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะมาร่วมในงานเทศกาล “Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย” ซึ่งจะประจำตามจุดจัดงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชน ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความหวงแหนในวัฒนธรรรม และวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง พร้อมจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะให้เยาวชนจากโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และเตรียมเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสีสันให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติที่มาเที่ยวชมงาน

โดยความพิเศษในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนเจ้าบ้านสตอรี่” สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการบอกเล่าของเยาวชนเจ้าบ้านฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ มีความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบรายการ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. ในรายการบันทึกไทยเบฟทางช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34