50 ปี BDMS อยากให้ทุกชีวิตมี “ข้อ (เข่า) ดี” จัดแพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า “BDMS Total Knee Replacement” เพื่อความสุขในทุกก้าวของคุณ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ ที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล อยากให้ทุกชีวิตมี “ข้อ (เข่า) ดี” จึงร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศไทย มอบความสุขในทุกย่างก้าว ด้วยแพ็กเกจ BDMS Total Knee Replacement ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง (รวมข้อเข่าเทียม 1 ชุด) ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฏาคม 2565 โดยสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS  

“โรคข้อเข่าเสื่อม” เป็นอีกหนึ่งอาการเจ็บป่วยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายช่วงวัย ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยเกิดจากการใช้งานข้อเข่าไม่ถูกต้องหรือใช้งานหนักมากเกินไป เพราะเข่าถือเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้รองรับน้ำหนักตัว ทั้งการยืน การเดิน การวิ่ง สำหรับผู้สูงวัย โรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่มักพบในคนที่มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยเกิดจากความเสื่อมสภาพ และการสึกหรอจากการใช้งานของข้อเข่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และอาจเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพได้ 

นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ ในเครือ และ Chief Faculty ของสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โรคข้อเข่าเสื่อม ถือเป็นอาการป่วยที่มาจากหลายปัจจัย ซึ่งอาจมาจากพันธุกรรม หรือเกิดจากอุบัติเหตุ กระดูกหัก หรือเอ็นฉีกบริเวณข้อเข่า ทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมไวกว่าปกติ รวมถึงอาการป่วยจากโรคเกาต์ ภาวะข้ออักเสบเฉียบพลัน หรือ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี ทั้งนี้แพทย์จะประเมินระดับความรุนแรง และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น สามารถกลับมาเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน การผ่าตัดจะมีแผลขนาดเล็ก ไม่ตัดกล้ามเนื้อ ไม่ตัดเส้นเอ็น ช่วยให้เจ็บปวดน้อยลงและฟื้นตัวไว ผู้ป่วยก็จะกลับมาเดินได้โดยไม่มีอาการปวด ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้น คือ การผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน การเลือกข้อเข่าเทียมที่ถูกเหมาะสม และมีแพทย์ผ่าตัดที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด” นายแพทย์สุทร กล่าว

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ที่ดูแลประชาชนมาตลอด 50 ปี BDMมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าได้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและตรงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในทุกย่างก้าว โดยได้รับความสะดวก ปลอดภัยและคุ้มค่า ในราคาที่จับต้องได้ ผ่านแพ็กเกจพิเศษ BDMS Total Knee Replacement ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง ราคาพิเศษรวมข้อเข่าเทียม 1 ชุดค่าห้องพักในการนอนโรงพยาบาล 4 คืนค่าห้องผ่าตัดห้องพักฟื้ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าบริการทางการแพทย์ค่าอาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.savedrug.co.th หรือติดต่อซื้อแพ็คเกจ BDMS Total Knee Replacement ได้ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่คุ้นเคยทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และกลุ่มโรงพยาบาลเปาโล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฏาคม 2565 โดยสามารถใช้บริการได้ถึง 31 สิงหาคม 2565  ทั้งนี้ ข้อบ่งชี้ในการรักษาและการผ่าตัดอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ โดยราคาของแพ็กเกจ BDMS Total Knee Replacement จะแตกต่างกันไปตามโรงพยาบาลที่ท่านเลือก ภายใต้การรักษาตามหลักมาตรฐานสากลเฉกเช่นเดียวกัน