ดร.แสงสุข พิทยานุกุล อธิการบดีสถาบัน IESA ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัลยืนหนึ่งสถาบันการศึกษายุคใหม่ มุ่งสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จจากแบรนด์ Smooth-E และ Dentiste’ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ BIS (The Business Incubation School) โรงเรียนที่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 2,000 คนในระยะเวลา 7 ปี ในวันนี้ ดร.แสงสุข เดินหน้าก้าวไปอีกขั้นกับแผนการสร้างนักธุรกิจระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยโดยนั่งแท่นอธิการบดีสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา หรือ IESA (Institute of Entrepreneurial Science Ayothaya) เปิดตัว “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการยุคดิจิทัล”

ความพิเศษของหลักสูตรบริหารธุรกิจนี้คือนวัตกรรมการศึกษา (Education Innovation) ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา “ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” ตามเทรนด์อาชีพในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปถูกออกแบบมาให้ตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนทั้งทักษะและประสบการณ์ สำหรับก้าวเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทั้งตลาดภายในประเทศและในเวทีระดับโลก

โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่หลากหลาย อาทิ ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา (ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ฯ), อ.ทักษะ บุษยโภคะ (โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป), อ.วรวุฒิ อุ่นใจ (Office Mate)และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร, นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ, และนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ผ่านพีระมิดแห่งการเรียนรู้ ทฤษฎี 20% และปฏิบัติ 80% เพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่โดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ได้จริง สามารถใช้ได้ในทันที ซึ่งผู้เรียนจะได้สร้างธุรกิจของตนเอง มีผลกำไรและขาดทุนจริงตั้งแต่ยังอยู่ในสถาบันโดยการันตีรายได้จากการทำธุรกิจที่สร้างกำไรถึง 2 เท่าของค่าเล่าเรียนที่จ่ายไปพร้อมเพิ่มพูนองค์ความรู้ภาคทฤษฎีบริหารธุรกิจ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะที่นี่คือสถาบันการศึกษายุคใหม่ที่ต้องการสอนให้ผู้เรียน “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาตรี” ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในสถาบันแห่งนี้เพียงแค่ลงมือทำ

10 เหตุผลที่ทำให้สถาบัน IESA เป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับผู้เรียน

 1. Education Innovation นวัตกรรมการศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย
 2. ตอบโจทย์สิ่งที่เด็กและคนในสังคมของประเทศต้องการ นั่นคือการเป็นเจ้าของกิจการ สร้างรายได้ไปพร้อมกับ
  การเรียนในระบบ
 3. มีโอกาสในการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายธุรกิจ ที่จะมาสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาแล้ว
 4. มีธุรกิจเป็นของตัวเอง พร้อมต่อยอดทันทีหลังจบการศึกษา ทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
 5. มีธุรกิจให้ทดลองทำ เพื่อค้นหาความต้องการของตัวเอง
 6. สอนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำมากได้น้อยให้เป็น “ทำน้อยได้มาก”
 7. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
 8. การเรียนรู้ผ่านLearning Pyramid (Lecture/Reading/Audio & Visual/Demonstration/Discussion Group/Practice by Doing/Teach Others)

9. การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 1. เรียบจบได้ปริญญาตรีและมีรายได้จากการลงทุนทำธุรกิจ

ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กล่าวว่า “การเรียนที่นี่ต้องอาศัยทั้งความต้องการและความเข้าใจ เริ่มแรกเลยคือผู้ปกครองต้องสนับสนุน สองคือผู้เรียนต้องมีความอยากที่จะเรียน เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันแล้ว ขั้นตอนที่สามคือการตรวจ
BOSI DNA (Builder Opportunist Specialist Innovation) หรือแบบทดสอบคุณสมบัติสำหรับผู้นำองค์กร เพื่อให้เรารู้วิธีการบ่มเพาะผู้เรียน ตามลักษณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อหาที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งมีรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเติมเต็มและผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยเมื่อได้ผลลัพธ์จากแบบทดสอบขั้นตอนที่สี่นั่นก็คือการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจและลงมือทำ”

“คนโบราณเคยบอกว่า “อย่าวิ่งตามผีเสื้อเลยเพราะมันจะบินหนีไป ให้ปลูกดอกไม้ที่ผีเสื้อจะมาเกาะเอาไว้แทน”เสมือนกับการวิ่งตามลูกค้า ซึ่งไม่ควรทำ เราควรหาสินค้าที่แตกต่างและมีเพียงเราแบรนด์เดียว เพื่อให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเอง ในระยะเวลา 4 ปี ทุกๆ ครั้งที่ผิดพลาดคือการเรียนรู้ที่มหาศาล มีอาจารย์ มีวิทยากร และเพื่อนๆ คอยช่วยเหลือ รายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ จากผู้คนที่พบเจอประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทำให้เข้าใจกันได้มากกว่า เป็นกำลังใจ และเดินไปด้วยกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร.แสงสุข กล่าวเสริม

พิเศษสำหรับปีการศึกษานี้ คณะบริหารธุรกิจมีทุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี

โดยสถาบัน IESA เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ได้แก่

กลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สามารถเรียนในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต

กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กลุ่มที่ 3 คือ นักศึกษาปริญญาตรีต่างสถาบันที่ต้องการเรียนควบปริญญาตรีใบที่ 2

กลุ่มที่ 4 คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและต้องการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ เนื่องจากเวลาเรียนไม่กระทบกับเวลางานและเป็นกลุ่มที่ต้องการแนวทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

หลังจากมีการเปิดหลักสูตรไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และจัดกิจกรรม Open House ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จากทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาได้ทาง Facebook :https://www.facebook.com/IESA.Ayothayaหรือ www.iesa.ac.th โทรศัพท์061-4196021 (คุณต่าย) 061-4196056 (คุณโอ๊ต)