ตัวเลขน่ารู้ ฤดูหาเสียง

ตัวเลขน่ารู้…ฤดูหาเสียง

ใช้เงินหาเสียงเท่าไหร่กัน
1.5 ล้านบาท คืองบหาเสียงของ สส.แต่ละคนใช้หาเสียงได้ตามกฎหมายเลือกตั้ง
60-100 ล้านบาท คืองบที่คาดว่านักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ใช้จริง
10-30 ล้านบาท เป็นงบของ ส.ส.สอบตกใช้จริง
ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

500 บาท เป็นราคาเฉลี่ยทำป้ายเลือกตั้งติดตามเสาไฟฟ้า ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
150 บาท เป็นค่าติดตั้ง
5,000 บาท เป็นราคาเฉลี่ยการรับทำเฟซบุ๊กสำหรับนักการเมือง
ที่มา : เว็บไซต์รับทำป้าย และรับทำเฟซบุ๊ก

มอเตอร์ไซค์ กระบะ ฮิตตลอด
30,000 คัน เป็นยอดรถมอเตอร์ไซค์ที่พรรคการเมืองซื้อแจกให้หัวคะแนนตระเวนหาเสียงในต่างจังหวัด
5,000 คัน เป็นจำนวนรถกระบะที่พรรคการเมืองซื้อมาใช้ในการหาเสียง

150,000 คัน เป็นยอดขายรถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน
180,000 คัน เป็นยอดขายรถจักรยานยนต์รวมในเดือน พ.ค. – มิ.ย.54
670,000 คัน เป็นยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2554
1,200 ล้านบาท เป็นยอดเม็ดเงินการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
ที่มา : สถาบันยานยนต์

รับจ้างพิมพ์โปสเตอร์
4,000 ล้านบาท คือยอดรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้รับจากการจ้างพิมพ์โปสเตอร์ ใบปลิว และป้ายหาเสียงของการเลือกตั้ง 2554
2-3,000 ล้านบาท คือยอดรายได้ที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้รับจากการพิมพ์โปสเตอร์ ใบปลิว และป้ายหาเสียงในการเลือกตั้ง 2550
ที่มา : นสพ.คมชัดลึก

คุณติดตามข่าวการเมืองอยู่ในระดับใด?
42% อัพเดตข่าวการเมืองสม่ำเสมอ แต่ไม่ค่อยใส่ใจนัก
31% อัพเดตเฉพาะเรื่องสำคัญ
16% ให้ความสนใจอย่างมาก
8% ไม่สนใจเลย
3% ติดตามข่าวสม่ำเสมอ

การเมืองมีอิทธิผลเรื่องใดบ้าง?
ราคาสินค้าสูง 42%
ค่าครองชีพสูง 8%
เศรษฐกิจถดถอย 8%
รายได้สุทธิต่ำ 6%

คิดว่าหลังเลือกตั้งจะเกิดความเปลี่ยนกับเศรษฐกิจและมาตรฐานการใช้ชีวิตหรือไม่?
1% มั่นใจว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
9% คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
33% คิดว่าเหมือนเดิม
51% คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
5% มั่นใจว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ที่มา : มายด์แชร์ มีเดีย วิจัยกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ในหัวข้อ Politics & Me