TVD ประสบความสำเร็จระดมทุนได้กว่า 800 ล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้ พร้อมทรานส์ฟอร์มบริษัทเป็น “ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี” เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพมุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ทีวี ไดเร็ค’ หรือ TVD ประสบความสำเร็จการระดมทุนครั้งใหม่ ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ได้ถึง 817 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่คาดหมายไว้ ทุนที่ได้ในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมจัดทัพใหม่ ประกาศยุทธศาสตร์ทรานส์ฟอร์มให้เป็น “ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี” เตรียมจัดโครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างรายได้ การลงทุนธุรกิจใหม่ๆ และเร่งล้างผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมรุกขยายธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)  ภายใต้แนวคิด 2G (Growth and Gain) เพื่อสร้างความเติบโตแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ 

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูง จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering หรือ RO) ได้ทั้งสิ้น 817 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ ส่งผลให้มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจเดิมไปยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้จะใช้เพื่อแก้ไขเปลี่ยน แปลงธุรกิจเดิม 30% เป็นเงินทุนหมุนเวียน 10% ส่วนอีก 60% จะเป็นการลงทุนทั้งในบริการใหม่ เช่น Automate Robotic Telephony และการลงทุนในธุรกิจที่ต่อยอดและธุรกิจใหม่ในเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)  ล่าสุดได้จัดทัพองค์กรใหม่นอกเหนือจากการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างรายได้ แล้วนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการซึ่งประชุมกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่ 17  พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กร และเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจใน TVD ครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับเป็น “ซูเปอร์โฮลดิ้ง คัมปานี”  (Super Holding Company)

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ยกระดับบริษัทฯเป็น ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานีนั้น จะต้องมีธุรกิจที่หลากหลายมากกว่าทีวีโฮมช้อปปิ้งหรืออีคอมเมิร์ซ แต่ต้องรุกขยายการลงทุนที่ก่อให้เกิด Passive Income ให้มากขึ้น เน้นระบบการบริหารแบบ Modular เพื่อความคล่องตัวสูงพร้อมรับมือกับการดิสรัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันนี้ บริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจสุขภาพ กลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเติบโตสูงที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจในเครือ TVD เป็นต้น ทั้งนี้แผนงานทั้งหมดจะเริ่มทันทีหลังจากจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 

การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่นี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทฯ เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นโฮลดิ้งและสู่ธุรกิจที่เป็นน่านน้ำใหม่ ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง เราจึงมีความมั่นใจว่าจะผลักดันธุรกิจของ TVD สามารถกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นายทรงพล กล่าว 

ทั้งในไตรมาส 1/2565 ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายในการบริหารธุรกิจหลักที่คนดูทีวีลดลง ผนวกกับผลจากสภาพเศรฐกิจต่างประเทศที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วส่งผลต้นทุนสินค้านำเข้าเพิ่มสูง อีกทั้งทำให้ขึ้นเกิดอัตราเงินเฟ้อ ราคาสินค้า ราคาอาหารและน้ำมันแพงขึ้น ผลักดันให้ค่าครองชีพของผู้บริโภคสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงขึ้นก่อเกิดผลกระทบต่อต้นทุนขนส่ง สภาวะเหล่านี้ยิ่งทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศถดถอย สวนทางกับการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงต่อเนื่องทั้ง Online และ Offline  ดังนั้น ผลดำเนินงานไตรมาส 1/2565  (มกราคม – มีนาคม 2565) บริษัทฯ จึงมีรายได้รวม  545.36 ล้านบาท (ลดลง 24.32% YOY) และขาดทุนสุทธิ 133.79 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการแก้ไข ซึ่งต้องใช้กระแสเงินทุน (RO) จำนวนหนึ่ง และเวลาอีกประมาณ 2 – 3 เดือน หลังจากนั้นธุรกิจก็จะอยู่ในจุดที่ไม่ขาดทุนและดำเนินการพลิกให้ทำกำไรต่อไป  

ผมมั่นใจในยุทธศาสตร์ทรานส์ฟอร์มครั้งนี้ที่จะยกระดับบริษัทฯ เป็น ซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี ตลอดจนการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดนี้จะผลักดันบริษัทฯ ไม่เพียงแต่จะฟื้นตัวและกลับมาเติบโตเท่านั้น แต่ยังจะสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของดิสรัปชั่นได้อย่างแข็งแกร่งอีกด้วย จากนี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน” นายทรงพลกล่าวทิ้งท้าย