เอ็นซีซีจัดทัพใหม่ ปรับโครงสร้างพร้อมรีแบรนด์ รับการเปิดศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดหรือเอ็นซีซี ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศปรับโครงสร้างบริษัท รวมธุรกิจในเครือ พร้อมรีแบรนด์ให้ทันสมัย สากล สอดคล้องกับยุคดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ 3P (Product-ผลิตภัณฑ์, People-บุคลากร และ Process-กระบวนการทำงาน) เพื่อรองรับการเปิดตัวของศูนย์ฯ สิริกิติ์ใหม่ กันยายนนี้

การรีแบรนด์และปรับโครงสร้างโดยการรวมธุรกิจในเครือบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัดและบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด มาอยู่ภายใต้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์และทันต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว และความรวดเร็วในการดำเนินงาน และตอบโจทย์นโยบายและทิศทางในการดำเนินของบริษัทที่ต้องการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความยั่งยืน (Sustainability)

เอ็นซีซีได้นำกลยุทธ์ 3P คือ “Product/People/Process” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดตั้งทัพใหม่ในครั้งนี้

Product -บริการที่ครบวงจร (Integrated solution) ตั้งแต่การบริหารศูนย์ประชุม การบริหารด้านอาหารเครื่องดื่ม การบริการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งคูหานิทรรศการ การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการบริหารจัดการงานประชุมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบได้อย่างสูงสุด

People -สร้างคนรุ่นใหม่โดยเน้นการแบ่งปันความรู้ แนวคิด และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความทันสมัย มีความกระตือรือล้น มีความรักในงานที่ทำ และทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

Process -ลดกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด(ที่ 5 จากซ้าย) กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการรวมธุรกิจในเครือครั้งนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ 3P แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการบริการจัดงานของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้ที่สำคัญบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งเปิดโอกาสบุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการนำพาให้องค์กรสู่ความยั่งยืนในที่สุด”

นอกจากนั้น เอ็นซีซียังได้รีแบรนด์โดยปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บริษัทขึ้นมาใหม่การใช้ตัวอักษร “NCC”ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ในโทนสีน้ำเงินใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบง่าย เพิ่มความทันสมัยและความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรอีกด้วย