อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการ ปีงบประมาณ 2565

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (NYSE: BABA และ HKEX: 9988, “อาลีบาบา” หรือ “อาลีบาบา กรุ๊ป”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับสำหรับปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

อาลีบาบา บรรลุเป้าหมายในการให้บริการผู้ใช้งานต่อปีจำนวนกว่าหนึ่งพันล้านคนในประเทศจีนในไตรมาสที่ผ่านมา และสถิติยอดขายออนไลน์ทั่วโลกก็สามารถทำยอดได้ถึง 8,317 พันล้านหยวนในปีงบประมาณ แม้จะมีความท้าทายในระดับมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เรายังคงให้ความสำคัญกับการนำเสนอคุณค่าของลูกค้าและสร้างประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าเหล่านั้น อาลีบาบามองเห็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมในธุรกิจต่าง ๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในสิ่งที่เป็นกลยุทธ์หลัก” แดเนียล จาง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบากรุ๊ปกล่าว “เราจะยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาแบบพร้อมกันหลายช่องทางต่อไป โดยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเรา และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในอีโคซิสเท็มของเรา”

“เราได้รับผลประกอบการที่ได้ในไตรมาสนี้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้รวมสำหรับปีงบประมาณก็เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีเช่นกัน แม้จะมีสภาพแวดล้อมโดยรอบแบบภาพใหญ่จะมีความท้าทายมากก็ตาม นอกจากนี้ การลงทุนอย่างต่อเนื่องของเราในโครงการด้านกลยุทธ์ได้สร้างแรงผลักดันในการพัฒนา และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น” โทบี้ ซู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของอาลีบาบากรุ๊ป กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง และจะปรับโครงสร้างต้นทุนการดำเนินงานของเราให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมท่ามกลางช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้”

ผลประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจ

ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

 • รายได้ อยู่ที่ 204,052 ล้านหยวน (32,188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของรายได้จากการค้าในจีน 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 140,330 ล้านหยวน ( 22,137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนบริการผู้บริโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 10,445 ล้านหยวน (1,647 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และส่วนของคลาวด์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 18,971 ล้านหยวน (2,993 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • ผู้บริโภครายปี ทั่วโลกมีจำนวนถึงประมาณ 1.31 พันล้านคนในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น 28.3 ล้านคนจากช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยนับรวมผู้บริโภคกว่า พันล้านคนในจีน ซึ่งถือว่าทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ และผู้บริโภคในต่างประเทศ 305 ล้านคน แสดงถึงการเพิ่มขึ้นสุทธิรายไตรมาสกว่า 24.6 ล้านคนและ 3.7 ล้านคนตามลำดับ และเพิ่มขึ้นสุทธิรายปี 113 ล้านคนและ 64 ล้านคนตามลำดับ
 • รายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่16,717 ล้านหยวน (2,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ขาดทุนจากการดำเนินงาน 7,663 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการอื่น ๆ บางรายการตามที่ระบุไว้ใน “ผลประกอบการด้านการดำเนินงานและการเงินของไตรมาสเดือนมีนาคม” ด้านล่าง โดยรายได้จากการดำเนินงานจะลดลง 6,894 ล้านหยวนเมื่อเทียบปีต่อปี สาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของเราใน เถาไช่ไช่ และ เถาเป่า รวมไปถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก COVID-19 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Asset Impairment) และการที่ Sun Art ช่วยเหลือแจกจ่ายเสบียงให้แก่ชาวจีน ดังนั้น กำไรก่อนการปรับปรุง (Adjusted EBITA) ซึ่งเป็นการวัดแบบ non-GAAP จึงลดลง 30% หรือ 6,801 ล้านหยวนเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 15,811 ล้านหยวน (2,494 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • กำไรขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ที่ 16,241 ล้านหยวน (2,562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ ขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 18,357 ล้านหยวน (2,896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นผลอันเนื่องมาจากการลดลงของราคาตลาดของเงินลงทุนในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน non-GAAP ของเรา โดยถูกหักบางส่วนด้วยรายได้จากการดำเนินงาน ดังนั้น รายได้สุทธิแบบ non-GAAP จึงอยู่ที่ 19,799 ล้านหยวน (3,123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • ขาดทุนปรับลดต่อ ADS อยู่ที่ 6.07 หยวน (0.96 ดอลลาร์สหรัฐ) และ ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด อยู่ที่ 0.76 หยวน (0.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.9 ดอลลาร์ฮ่องกง) รายได้ปรับลดแบบ Non-GAAP ต่อ ADS อยู่ที่ 7.95 หยวน (1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 23 % เมื่อเทียบเป็นรายปี และ กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 0.99 หยวน (0.16 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.22 ดอลลาร์ฮ่องกง) ลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • เงินสดสุทธิที่ใช้ในการดำเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 7,040 ล้านหยวน (1,111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กระแสเงินสดอิสระ ซึ่งเป็นการวัดสภาพคล่องแบบ non-GAAP มีการไหลออก 15,070 ล้านหยวน (2,377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับการไหลออก 658 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการชำระเงินงวดสุดท้ายจำนวน 9,114 ล้านหยวน (1,438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากค่าปรับ 18,228 ล้านหยวน ซึ่งเรียกเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีนตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน ( “ค่าปรับต่อต้านการผูกขาด”) และกำไรที่ลดลง

ปีงบประมาณ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

 • รายได้ อยู่ที่ 853,062 ล้านหยวน (134,567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของรายได้จากการค้าในจีน 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 592,705 ล้านหยวน (93,497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนคลาวด์เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 74,568 ล้านหยวน (11,763 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 61,078 ล้านหยวน (9,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไม่รวมการรวมกิจการของ Sun Art ที่ทำให้รายรับของเราเติบโตขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 770,734 ล้านหยวน (121,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • รายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่ 69,638 ล้านหยวน (10,985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการอื่น ๆ บางรายการตามที่ระบุไว้ใน “ผลประกอบการด้านการดำเนินงานและการเงินของไตรมาสเดือนมีนาคม” ด้านล่าง รายได้จากการดำเนินงานจะลดลง 41,683 ล้านหยวนเมื่อเทียบปีต่อปี สาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของเราใน เถาเป่า ดีลส์ และ เถาไช่ไช่ รวมถึงการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเติบโตของผู้ใช้ ลดลง 23% หรือ 40,056 ล้านหยวนเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 130,397 ล้านหยวน (20,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ที่ 61,959 ล้านหยวน (9,774 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ รายได้สุทธิ อยู่ที่ 47,079 ล้านหยวน (7,427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลง 59% และ 67% เมื่อเทียบปีต่อปีตามลำดับ สาเหตุหลักมาจาก ผลขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการลดลงของราคาตลาดของการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการลงทุนเหล่านี้ในปีที่แล้ว ซึ่งไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน Non-GAAP ของเรา ดังนั้น รายได้สุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP จึงอยู่ที่ 136,388 หยวน (21,515 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • รายได้ปรับลด ต่อ ADS อยู่ที่ 22.74 หยวน (3.59 ดอลลาร์สหรัฐ) และ กำไรต่อหุ้นปรับลด อยู่ที่ 2.84 หยวน (0.45 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ) รายได้ปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 52.69 หยวน (8.31 ดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 19 % เมื่อเทียบเป็นรายปี และ กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 6.59 หยวน (1.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 8.13 ดอลลาร์ฮ่องกง) ลดลง 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี
 • เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน คิดเป็นมลูค่า 142,759 ล้านหยวน (22,520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 38% เมื่อเทียบกับ 231,786 ล้านหยวนในปีงบประมาณ 2564 กระแสเงินสดอิสระที่คำนวณแบบ Non-GAAP คิดเป็นมูลค่า 98,874 ล้านหยวน (15,597 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 43% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 172,662 ล้านหยวนในปีงบประมาณ 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรและการชำระค่าปรับต่อต้านการผูกขาด 18,228 ล้านหยวน

กระบวนการเปรียบเทียบของหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) กับหลักการวัดรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ที่นำเสนอข้างต้นจะรวมอยู่ในส่วนท้ายของการประกาศนี้

สำหรับข่าวภาษาอังกฤษฉบับเต็ม โปรดคลิก ที่นี่