ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 20

ลอรีอัล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักวิจัยสตรี ชิงทุนโครงการ “ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565

ผู้สมัครต้องเป็นสตรีไทย อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” จะมอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า “ลอรีอัล ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ และการทำงานด้านสนับสนุนและเสริมสร้างพลังสตรี โครงการ “ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ลอรีอัลให้ความสำคัญในการดำเนินงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญทั้งวิกฤตโควิด-19 และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงนี้ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญและเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นอกจากต้องใช้ความมานะอุตสาหะในการคิดค้นและวิจัยแล้ว ยังต้องการมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้น และสตรีจะมีบทบาทสำคัญในการเปิดมุมมองใหม่ๆ ได้ เราจึงเชื่อว่า โลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี และได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยสตรีไทยมาตลอด 20 ปี”

“ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์  www.fwisthailand.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ และสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล FWISTH@loreal.com