CMMU เปิดหลักสูตรการจัดการ อินเตอร์ ออนไลน์ รับ New Normal Education เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลก เดินหน้าสู่การเป็น “นักจัดการมืออาชีพ”

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เปิดประสบการณ์ใหม่ของการศึกษากับ หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ สาขาการจัดการ ที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ 100% เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถจัดการเวลาเรียนของตนเองได้ตามความสะดวกตอบโจทย์ New Normal Education ที่มีการเรียนแบบออนไลน์มากขึ้นตั้งแต่วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยเน้นทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ และนักบริหารมากประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก ควบคู่ไปกับการสร้างเน็ตเวิร์ค เพื่อปั้น “นักจัดการมืออาชีพ”

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2565 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรออนไลน์ที่ https://www.cm.mahidol.ac.th/web/index.php/academic-programs/online-program/overview-online-prg หรือสอบถามข้อมูลที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจ CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู CMMU ได้เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรออนไลน์นานาชาติ  เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการ อัพสกิลด้านการจัดการ แต่ต้องการเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น และจัดการเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดบาลานซ์ในการทำงาน การศึกษาและการใช้ชีวิต โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ปริญญาโท CMMU เป็นรูปแบบออนไลน์ 100%  มีทั้งการเรียนออนไลน์แบบไลฟ์สด รวมถึงการทำเวิร์คช็อป ซึ่งจะมีการบันทึกวิดีโอไว้ หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าคลาสได้ รวมถึงคลิปเสริม และการอภิปรายกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และคอนเนคชั่น พร้อมทลายกรอบข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ของผู้เรียนได้อย่างไร้รอยต่อผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของทาง CMMU

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า CMMU มีเป้าหมายที่จะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีทักษะและมีความสามารถ รับมือกับสถานการณ์ผันผวนของโลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดย CMMU มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และเราได้เล็งเห็นถึงช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ โดยต่อยอดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ที่มี พัฒนาออกมาเป็น หลักสูตรการจัดการ อินเตอร์ ออนไลน์ ที่มั่นใจได้ว่าการเรียนออนไลน์แบบ 100% ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง ทุกหลักสูตรของ CMMU ยังคงตั้งมั่นที่จะพัฒนาให้นักศึกษาได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดีเลิศ เพื่อพร้อมที่จะเผชิญโลกธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยหลักสูตรออนไลน์จะเพิ่มข้อได้เปรียบในเรื่องของความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ ที่ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ ประธานหลักสูตรออนไลน์ เปิดเผยว่า การเรียนออนไลน์ของ CMMU จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเรียนออนไลน์แบบเดิมๆ ที่น่าเบื่อ ไม่ตอบโจทย์การสร้างคอนเนคชั่น ที่นี่ เราต้องการให้การเรียนออนไลน์ของเราเป็น “A New Way of Learning for New Normal” โปรแกรมออนไลน์ที่นี่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความตั้งใจของเราที่ จะสร้างบรรยากาศการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ และส่งเสริมการสร้างคอนเน็คชั่นระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนออนไลน์ไม่เพียงแต่ได้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่จำเป็น เท่านั้น แต่ยัง สามารถสร้างเน็ตเวิร์คที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการทำธุรกิจของตัวเองได้

นอกจากนี้ CMMU ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนกลายเป็นนักธุรกิจมืออาชีพผ่าน 4 จุดเด่น ที่ทำให้ CMMU ยืนหนึ่งด้านการจัดการ ดังนี้ ความเป็นนานาชาติที่แท้จริง (Truly International) จากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้ได้เห็นมุมมองการทำธุรกิจอย่างเปิดกว้าง การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Practical Learning Experience) ควบคู่กับการเรียนรู้จากฐานของปัญหา หรือ Problem-Based Learning จากกรณีศึกษาที่มีความหลากหลาย เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์วิพากษ์เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ความยืดหยุ่นในการเรียน (Flexibility of Learning) เพื่อตอบโจทย์วัยทำงานที่อยากพัฒนาสกิลด้านการจัดการ โดยผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาใน การเรียนได้อย่างสะดวก และ การันตีมาตรฐาน AACSB (AACSB Accreditation) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเพียง 5% ของสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลกเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2565 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรออนไลน์ที่https://www.cm.mahidol.ac.th/web/index.php/academic-programs/online-program/overview-online-prg หรือสอบถามข้อมูลที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจ CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)