“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ถ่ายทอดความเป็น System Integrator ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution”

ซีแพค กรีน โซลูชัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดตัวภาพยนตร์ โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution” ภายใต้คอนเซ็ปต์ CPAC Green Solution ล้ำเปลี่ยนโลก ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง โดยได้ถ่ายทอดผ่านโซลูชันต่างๆ เพื่อสะท้อนความเป็น System Integrator ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมก่อสร้างมาใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลหลังก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ “Turn Waste to Value จากไร้ค่า สู่ล้ำค่า” ซึ่งจะเริ่มทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางเฟสบุค, ยูทูป, เว็ปไซต์ ในวันที่ 25 ก.ค.65 นี้ และดิจิทัลบิลบอร์ด 23 จุดทั่วประเทศ

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer-Cement and Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เปิดเผยถึงเหตุผลในการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution” ว่า เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ ซีแพค กรีน โซลูชัน (CPAC Green Solution) ถึงการเป็น Construction Solution ที่มี “เทคโนโลยีดิจิทัล” และ “นวัตกรรมก่อสร้าง”(Digital & Construction Technology) แบบครบวงจร (System Integrator) ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง ตลอดจนการดูแลหลังก่อสร้าง

“เรายังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Above the line และ Below the line เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ซีแพค กรีน โซลูชัน ถึงความเป็นผู้นำด้านการก่อสร้าง อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในบริการที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการมีพันธมิตรที่ดี โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง เพื่อสร้าง Ecosystem ที่พร้อมช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านก่อสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สู่การจัดการอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนวงการก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเรามีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่าแบบ “Turn Waste to Value จากไร้ค่า สู่ล้ำค่า” ด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ลดเศษวัสดุเหลือใช้ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution” ถูกสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CPAC Green Solution ล้ำเปลี่ยนโลก ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องผ่านไฮไลท์โซลูชันของ ซีแพค กรีน โซลูชัน ได้แก่ CPAC Drone Solution, CPAC BIM, CPAC 3D Printing Solutionและ CPAC Low-rise building solution เพื่อให้เห็นถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ ล้ำทันสมัยด้วยการชูเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมก่อสร้างมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง “เพื่อ Turn Waste to Value จากไร้ค่า…สู่ล้ำค่า” พร้อมสร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรมก่อสร้าง โดยพัฒนาร่วมกันกับพาร์ทเนอร์สู่การก่อสร้างรูปแบบใหม่ เปลี่ยนนวการทำงานรูปแบบเดิมๆ ให้รวดเร็ว ทันใจ ตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่ ที่ต้องการความเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และสร้างอิสระทางการออกแบบ (รักษ์)โลก ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการก่อสร้างนั้น ช่วยลดการสูญเสีย ลดเศษวัสดุที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและยังช่วยลดมลพิษ 

โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แบ่งเป็น 2 เวอร์ชัน คือ ความยาว 1 นาที และความยาว 30 วินาที โดยจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook: https://fb.watch/etL270vRzD/, Youtube Channel: https://youtu.be/7tFUJ8Eytnk, www.cpac.co.th อีกทั้งยังมีช่องทางดิจิทัลบิลบอร์ดจำนวน 23 จุดทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565

“เราคาดหวังภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของ ซีแพค กรีน โซลูชัน   ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจ, ดีเวลลอปเปอร์, วิศวกร, สถาปนิก, กลุ่มผู้รับเหมา รวมถึงกลุ่มเจ้าของบ้าน ให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม” นายสยามรัฐ กล่าว 

#CPAC #CPACGreenSolution #ล้ำเปลี่ยนโลก

#TimetoChangetoCPACGreenSolution #ซีแพค