เควิชั่น ลงทุนใน “จีโอ เฮลท์” แพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในเวียดนาม

กสิกรไทยส่งเควิชั่นร่วมลงทุนใน “จีโอ เฮลท์” (Jio Health) สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม เล็งต่อยอดช่องทางการทำธุรกิจในด้านการชำระเงินทุกรูปแบบ และเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการและบุคคลรายย่อยในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ คาดสามารถสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่นเปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก เวียดนามมีการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ 67% ช่วงก่อนโควิด-19 และด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 97 ล้านคนที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนชนชั้นกลางรวดเร็วที่สุดในอาเซียน รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวในเวียดนาม ทำให้โอกาสในการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพดิจิทัล อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในเวียดนามยังมีการโตต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 10.4% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในเวียดนามยังมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดรวมถึง การขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์  ความแออัดของโรงพยาบาล และการรอคอยการได้รับการรักษาที่ยาวนานในโรงพยาบาลรัฐ ทำให้เกิดธุรกิจ สตาร์ทอัพผู้ให้บริการบริการเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ หรือ HealthTech ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเก่า ๆ ในตลาดจำนวนมาก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดิจิทัลในเวียดนามให้เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และด้วยราคาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ

เควิชั่น จึงได้ร่วมลงทุนใน Jio Health แพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในเวียดนาม ด้วยศักยภาพการทำธุรกิจทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ Jio Health ถือเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูง มีจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกเดือน ด้วยบริการเชิงการตรวจและดูแลสุขภาพมากมาย ที่เข้าถึงการใช้งานของคนวัยทำงานและชนชั้นกลางในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริหารของ Jio Health เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและยา รวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพในต่างประเทศ การลงทุนในครั้งนี้จะเป็นโอกาสทำให้ธนาคารกสิกรไทยในเวียดนามสามารถทำงานร่วมกับ Jio Health ในการสร้างการบริการทางสุขภาพให้กับประชากรในประเทศเวียดนามได้ดีขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงง่ายขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงการเข้าถึงการทำธุรกรรมทุกรูปแบบให้กับทุกจุดชำระเงินของลูกค้าและการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลที่ต้องการในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและยา โดยกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อของ Jio Health คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน อยู่ในกลุ่มคนชนชั้นกลางที่มีประวัติการใช้เงินที่ดี และผู้ประกอบการรายย่อย อย่างเช่นร้านขายยาที่ต้องการต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การลงทุนในครั้งนี้ เควิชั่นได้ลงทุนผ่านบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ซึ่งเป็น Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย

ด้าน นายรากู ไร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Jio Health กล่าวเพิ่มเติมว่า Jio Health Jio Health เปิดให้บริการมา 4 ปี และมีฐานผู้ใช้งานและเครือข่ายบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบบริการสุขภาพครบวงจรที่ปฏิรูปธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศเวียดนาม ทั้งการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (Eprescriptions) ที่ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ และบริการสุขภาพผ่านช่องทางออฟไลน์ ในรูปแบบบริการสมาร์ทคลินิก (Smart clinics) แฟรนไชส์ร้านขายยา (Jiobranded neighborhood pharmacies) บริการสุขภาพตามความต้องการในเคหสถาน (Ondemand home care) รวมถึงบริการสุขภาพเฉพาะทางอื่นๆ โดยการระดมทุนรอบ Series B นี้ของ Jio Health ได้รับเงินทุนมาจาก Venture Capital รวม 4 บริษัท ได้แก่ Heritas Capital (Private equity firm ระดับภูมิภาคอาเซียน), Monks Hill Ventures (Venture capital ระดับภูมิภาคอาเซียน),  Fuchsia Venture Capital (Venture capital ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต) และกสิกรวิชั่น หลังการระดมทุนรอบนี้  Jio Health ตั้งเป้าหมายที่จะรักษาการเป็นอันดับ ในธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) ของประเทศเวียดนาม

เกี่ยวกับ Jio Health 

Jio Health ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ดำเนินธุรกิจสุขภาพครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในส่วนของช่องทางออนไลน์ Jio Health เป็นผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (Eprescriptions) ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถืทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android นอกเหนือจากนี้ Jio Health ยังเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทคลินิก (Smart clinics) แฟรนไชส์ร้านขายยา (Jiobranded neighborhood pharmacies) และบริการสุขภาพตามความต้องการในเคหสถาน (Ondemand home care) ผ่านช่องทางออฟไลน์ของบริษัท ทั้งนี้ Jio Health ยังเป็นผู้ให้บริการสุขภาพในด้านต่างๆ อาทิ บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  (Primary care) บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic disease management) บริการสุขภาพเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics and ancillary care services) รวมถึงบริการสุขภาพเฉพาะทาง อื่นๆ บนแพลตฟอร์ม