เป๊ปซี่โค ประเทศไทย สานต่อโครงการอาหารล้านมื้อ ปี 3 ส่งมอบอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และถุงกำลังใจ ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการ “อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19” ปีที่ 3 มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการส่งมอบถุงกำลังใจและอาหารปรุงสดผ่านร้านกำลังใจ เป็นอาหารจำนวน 419,850 มื้อ ให้แก่ประชาชนใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นกำลังใจให้กลับมาเริ่มต้นใหม่และต่อสู้ต่อไปได้อีกครั้ง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานได้ส่งผลต่อการจ้างงานที่ลดลง จนทำให้หลายครอบครัวอาจขาดรายได้หลักในการดำรงชีวิต แม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ก็ยังเป็นการยากลำบากสำหรับหลายครอบครัวที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยซึ่งมีแนวคิดเดียวกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในการสานต่อโครงการอาหารล้านมื้ออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร เป๊ปซี่โค ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โครงการอาหารล้านมื้อฯ เป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯตั้งใจทำเพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โครงการนี้ซึ่งทำเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้เรารู้ว่าการแบ่งปันและน้ำใจของคนไทย เป็นกำลังใจที่ดีให้เราก้าวผ่านทุกวิกฤติไปได้ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงสานต่อมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญของเป๊ปซี่โคทั่วโลกในการสนับสนุน People และ Planet อย่างยั่งยืน”

โครงการ อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 ได้ส่งมอบถุงกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความช่วยเหลือน้อย ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้ถึง  399,600 มื้อ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนอาหารปรุงสดผ่านร้านกำลังใจจำนวน 20,250 มื้อ รวมมื้ออาหารทั้งสิ้นกว่า 419,850 มื้อ รวมถึงชุดยากำลังใจ 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชนใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ลำพูน ยะลา นราธิวาส ปัตตานี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี อุดรธานีและสมุทรสาคร ในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ซึ่งตลอดทั้งโครงการในปีนี้ คาดว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึง 31,315 คน

ทั้งนี้ สิ่งของยังชีพภายในถุงประกอบด้วยวัตถุดิบเพื่อประกอบการปรุงอาหารพื้นฐาน เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ นม น้ำตาลทราย และน้ำปลา และยังเพิ่มวัตถุดิบที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น น้ำพริกสำหรับภาคเหนือ ปลาข้างเหลืองสำหรับภาคกลาง กุนเชียงสำหรับภาคตะวันออก และอินทผาลัมสำหรับภาคใต้ ส่วนชุดยากำลังใจประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จำเป็น เช่น ชุดตรวจ  ATK ชุดป้องกัน PPE และยาสามัญ รวมถึงปรอทวัดไข้

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน ของบริษัทเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในการมอบถุงกำลังใจให้กับชุมชน และร่วมประกอบอาหารและส่งมอบอาหารปรุงสดให้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในจังหวัดเชียงใหม่และพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย  ซึ่งเป็นไปทางเดียวกับแนวทางของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคม

นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มูลนิธิเป๊ปซี่โค และได้ร่วมกับบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ในการบริจาคเงินรวมกว่า 36 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ผ่านโครงการอาหารล้านมื้อฯ