3เอ็ม ร่วมช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในสังคม บริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3เอ็ม นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ 3เอ็ม จากการจัดกิจกรรม 3M Moves ร่วมบริจาคให้แก่ศูนย์รับบริจาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งต่อให้แก่องค์กรเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในสังคมต่อไป

โครงการ 3M Moves จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสในการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ยิ่งก้าว = ยิ่งให้” กระตุ้นให้ทุกคนขยับร่างกายด้วยการเดิน และนับจำนวนก้าวในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 23 กรกฎาคมโดยทุกๆ 5,500 ก้าวจะมีมูลค่าเท่ากับผลิตภัณฑ์ 3เอ็มจำนวน 1 ชิ้นที่จะนำไปมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

จากความมุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และความร่วมมืออย่างแข็งขันของพันธมิตร ส่งผลให้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 3M Moves เป็นจำนวนถึง 1,698 คน นับจำนวนก้าวได้ทั้งหมด 18,377,106 ก้าว โดย 3เอ็มได้บริจาคผลิตภัณฑ์เป็นจำนวน 950 ชิ้น ซึ่งรวมเป็นมูลค่า 222,732 บาท และได้ส่งมอบให้แก่ ศูนย์รับบริจาค เพื่อใช้ในการส่งเสริมและดูแลสุขอนามัยที่ดีของผู้รับบริจาคต่อไป

นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในการนำนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคมเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการการมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรม3M Moves  ที่มุ่งหวังในการช่วยส่งเสริมให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย และดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนการได้ช่วยเหลือสังคม ผ่านผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ในเครือที่สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันให้ผู้รับบริจาคสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ศูนย์รับบริจาคสามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปจัดสรร แจกจ่ายให้แก่กลุ่มผู้ขาดแคลนที่มีความต้องการแต่ขาดโอกาสในการเข้าถึง หรือช่วยส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป”

นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณบริษัท 3เอ็ม เป็นอย่างมากที่มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนำผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ มามอบให้กระทรวงฯ นำไปกระจายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ใช้อย่างทั่วถึงโดยขอให้มั่นใจได้ว่า สิ่งของที่ได้รับบริจาคจะเป็นประโยชน์และส่งถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างแน่นอน

นอกจากความร่วมมือกับกกท. แล้ว 3เอ็ม ยังได้โค้ชฟ้าใส พึ่งอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพมาร่วมจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ Boost-up campaignซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้เทคนิคเสริมความแข็งแรงได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

นอกจากนี้ ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี ของ 3เอ็ม ประเทศไทย ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยให้พนักงานร่วมสนุกด้วยการส่งรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ การออกกำลังกายในรูปแบบของตัวเอง เพื่อรับเสื้อ 3M Moves เป็นของที่ระลึกจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ที่ได้นำไปบริจาคประกอบไปด้วย อุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆ ทั้งหมด 12 รายการดังต่อไปนี้

1.สก๊อตซ์-ไบรต์®แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำแอนตี้แบคทีเรีย

  1. สก๊อตซ์-ไบรต์®แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำ

3.สก๊อตซ์-ไบรต์™คอตต้อนม็อบ

4.สก๊อตซ์-ไบรต์™ไม้กวาด

5.สก๊อตซ์-ไบรต์®แปรงล้างโถสุขภัณฑ์

6.สก๊อตซ์-ไบรต์®แปรงขัดพื้น

7.ผลิตภัณฑ์ล้างจานชนิดเข้มข้น

  1. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อโรค 3เอ็ม
  2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและฆ่าเชื้อโรค
  3. ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล
  4. สบู่เหลวล้างมือสูตรขจัดคราบน้ำมัน
  5. เครื่องกรองน้ำ 3เอ็ม

3เอ็ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้นำไปมอบให้แก่ ศูนย์รับบริจาค กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ และต่อยอดคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นต่อไป