ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จับมือ กทม ชวนบอกรักแม่ ผ่านเสียงดนตรีในสวน ในกิจกรรม Music for Mom

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ชวนบอกรักแม่ผ่านเสียงดนตรีในสวนกับบรรยากาศยามเย็นสบายๆ ริมสวนเบญจกิติ พร้อมชมศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ก่อนใคร ผ่านไลท์ติ้งโชว์ (Lighting Show) บนอาคาร คลอเคล้าเสียงดนตรีจากศิลปินนักร้อง อาทิ ตู่ ภพธรมาเรียม และวงออร์เครสตรา 12-13 สิงหาคมนี้
กิจกรรม ดนตรีในสวน” ครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ฯ สิริกิติ์ และกรุงเทพมหานคร โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง และสนับสนุนให้คนกรุงเทพฯทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับแม่โดยผ่านเสียงดนตรีเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความรักความผูกพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Music for Mom” ในครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการมุ่งต่อยอดและสานต่อโอกาสให้แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เราจะเผยโฉมศูนย์ฯ สิริกิติ์ ใหม่ ให้ประชาชนได้เห็นผ่านการโชว์แสงสีเสียงบนตัวอาคาร และเป็นก้าวแรกของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในการเป็นมากกว่า  ศูนย์ประชุม” โดยนำการใช้ชีวิตและความเป็นแอกทีฟไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “Music for Mom” ในวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ สวนเบญจกิติ ฝั่งเชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2229-3112 และที่ Facebook QSNCC