โปรแกรมต้องเด่น คอนเทนต์ต้องว้าว! ททท. เผยเทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวลักซูรีในวิถี next normal เมื่อความหรูหราราคาแพงไม่ใช่คำตอบ นักท่องเที่ยวลักซูรีรุ่นใหม่เน้นประสบการณ์แสนพิเศษและคอนเทนต์ไม่ซ้ำใคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มทางการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมความหรูหรา หรือ Luxury Tourism และพบทิศทางใหม่ที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ให้ความสำคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวหรูหราทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับการท่องเที่ยวแบบหรูหรา คือ Slow, Special และ Story

Slow คือ การท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ ไม่ต้องเร่งรีบ มีส่วนร่วมกับประสบการณ์นั้น ๆ อย่างแท้จริง, Special คือ สินค้าและบริการที่มีความเป็นส่วนตัว และความรู้สึก ‘พิเศษ’ ได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่ และ Story คือ เรื่องราว เป็นการให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือบริการ ที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป ทำให้เกิดความเต็มใจจ่ายมากขึ้น

รองผู้ว่าการ ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า นักท่องเที่ยวลักซูรีในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มคนที่ร่ำรวยมาก ๆ แต่งานวิจัยพบว่า คนรุ่นมิลเลนเนียล ยุคดิจิทัล เป็นกลุ่มสำคัญที่ชอบท่องเที่ยวแบบ ลักซูรีและเต็มใจจ่ายเพื่อประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต

“ที่สำคัญ คนกลุ่มนี้ยังเดินทางบ่อยกว่าคนรุ่นก่อน ๆ และใช้โซเชียลมีเดียเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวแบบลักซูรี” ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์จะยิ่งช่วยขยายขอบเขตความสนใจการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง

พร้อมกันนี้ ได้สรุปความต้องการเชิงลึกของนักท่องเที่ยวกลุ่มลักซูรีออกเป็น 11 หัวข้อ คือ

1)      ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

2)      Personalized Travel เต็มใจจ่ายมากขึ้นเพื่อกิจกรรมที่ปรับอย่างเหมาะสมแบบเฉพาะบุคคล

3)      ต้องการความยืดหยุ่นและลดความกังวลในการเดินทางในด้านต่างๆ

4)      โปรแกรมท่องเที่ยวที่กำหนดได้เอง และมีความเป็นส่วนตัว

5)      ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิตด้วยการลงมือทำจริง

6)      Wow Factor  มีการแชร์ไลฟ์สไตล์ผ่าน Instagram มากขึ้น เพื่อแสดงรสนิยมสุดหรู

7)      ต้องการการใส่ใจในรายละเอียดเพื่อทำให้รู้สึกพิเศษและประทับใจ

8)      Hidden Gems ต้องการไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

9)      A Sense of Place เน้นที่พักที่สะท้อนความเป็นตัวเอง มีเอกลักษณ์ จำกัดจำนวนผู้เข้าพัก

10)  Exclusive escapes สถานที่ส่วนตัวแยกจากโลกภายนอก และเทรนด์ WFH หรือ Work From Anywhere

11)  Ed-ventures เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ททท. จึงเล็งเห็นแนวทางพัฒนาสินค้ากลุ่มลักซูรี โดยอ้างอิงจาก MMGY NextFactor บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่วิเคราะห์และวิจัยเทรนด์การท่องเที่ยวที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลก ซึ่งได้กำหนด “The 5 C’s of Luxury Travel”  ประกอบด้วย Culture, Cuisine, Community, Content และ Customization

  1. Culture ประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์
  2. Cuisine ประสบการณ์ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งการรับประทานและการปรุง
  3. Community ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับผู้คนในสังคม ชุมชน
  4. Content  ต้องนำเรื่องราวที่เป็นจริง แสดงอัตลักษณ์โดดเด่นอย่างแตกต่าง ไม่ปรุงแต่ง
  5. Customization เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวลักซูรี เน้นความเป็นอิสระและแตกต่าง ต้องการโปรแกรมเฉพาะ ไม่เหมือนทัวร์ทั่วไป

จากการสรุปความต้องการเชิงลึก และการประเมินทิศทางการท่องเที่ยวในกลุ่มลักซูรี ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ในปัจจุบันนี้ ททท.คาดหวังและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้สอดคล้อง และตอบโจทย์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้กับการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี