ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ส่งมอบห้องสมุดโฉมใหม่แห่งแรก ผ่านโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” แก่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อยุธยา

ห้องสมุดประจำโรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาส  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในสิ่งนี้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกอย่างนีเวีย และยูเซอริน ร่วมด้วย มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดทำโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” โดยได้ส่งมอบห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกให้แก่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางคณะผู้บริหารและตัวแทนจากทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมชมห้องสมุดโฉมใหม่ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและคุณครู พร้อมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้กับน้อง ๆ นักเรียนด้วย

สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล การมีห้องสมุดคุณภาพที่พรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  ในการกระตุ้นให้เกิดความอยากเข้ามาใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น สำหรับห้องสมุดโฉมใหม่นี้ มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งสถานที่ หรือหนังสือและสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ เกมฝึกสมองและทักษะ แท๊ปเล็ตสำหรับอ่าน E-book ค้นคว้าเพิ่มเติม สื่อการสอนภาษาอังกฤษพูดได้ และระบบจัดการห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน เพื่อการประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ถูกจัดหามาเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถมาศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะกันได้อย่างเต็มที่ในห้องสมุดแห่งนี้

คุณสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย นอกจากมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อดูแลผิวพรรณที่ดีแล้ว เรายังให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง เรามีโครงการ CSR ทั่วโลกที่เรียกว่า “Care Beyond Skin” ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษานั้น เราเริ่มดำเนินการมากว่า 10 ปีแล้ว วันนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ “ห้องสมุด” ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นแห่งแรก พร้อมให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นแห่งแรกจากทั้งหมด 11 แห่ง โดยในวันนี้ เราได้พาพนักงานมาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน และสร้างทักษะรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็ก  ๆ ด้วย  เราหวังจะได้เห็นห้องสมุดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆได้แสวงหาความรู้ เปิดโลกกว้างและเพิ่มพูนทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน อันเป็นพื้นฐานที่ดีให้การศึกษาขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคต และสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม”

“โครงการนี้ของไบเออร์สด๊อรฟเป็นโครงการที่ดีมากค่ะ เด็กๆ ชอบ และเห็นเลยว่าพวกเขาเข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทางไบเออร์สด๊อรฟได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่มีประโยชน์เหมาะกับการเรียนการสอนของเด็กยุคนี้ ที่เป็นยุคที่ต้องเรียนรู้การใช้ดิจิทัลจึงช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กได้ดี ในฐานะตัวแทนของโรงเรียน ต้องขอขอบคุณบริษัทไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) อย่างมากที่เห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาเช่นนี้ค่ะ” คุณธัญณิชา ต่างประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กล่าวขอบคุณ

นอกจากห้องสมุดโฉมใหม่ ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อมแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ทาง ไบเออร์สด๊อรฟ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ  อีกด้วย อย่างการเล่านิทานจากเชือก การทำของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไบเออร์สด๊อรฟสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมทำและเห็นความสำคัญของการแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่ไม่เพียงแค่การบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของ แต่ยังรวมถึงการมาสัมผัสและเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคมอย่างเช่นโอกาสนี้อีกด้วย

“หนูดีใจมาก ๆ เลยค่ะที่พี่ ๆ ไบเออร์สด๊อรฟ มาทำห้องสมุดสวย ๆ ให้พวกหนู มีหนังสือน่าอ่านและของเล่นให้ความรู้หลายอย่างที่พวกหนูไม่เคยได้เห็นมาก่อนโดยเฉพาะของเล่นรถไฟกับ E-book และวันนี้พี่ ๆ ยังมาเล่านิทานจากเชือกให้ฟังด้วยค่ะ ตื่นเต้นมาก ๆ เลย หนูและเพื่อน ๆ ขอบคุณพี่ ๆ ใจดีที่มาหาพวกหนูในวันนี้ด้วยนะคะ” ด.ญ. ปริศรา บุญมา หรือ น้องข้าวฟ่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กล่าวขอบคุณ

โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาสผ่านการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงห้องสมุด ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอิสระ อันส่งผลให้เกิดทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้วางเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างน้อย 8,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2568

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของเราจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเด็กนักเรียน ครู และชุมชน นอกจากนี้เราอยากให้ห้องสมุดในโครงการนี้จะกลายเป็นห้องสมุดต้นแบบที่สามารถต่อยอดไปยังห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชน ให้พวกเขาได้มีอนาคตที่สดใสต่อไปในอนาคต” คุณสเตฟานี กล่าวปิดท้าย

สำหรับไบเออร์สด๊อรฟ การดูแลและส่งเสริมระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนที่ทุกคนยอมรับในความแตกต่างและสนับสนุนความเท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยิ่งขึ้นให้กับผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน