ไทยเบฟ คว้า 3 รางวัลใหญ่เวทีระดับอาเซียน HR Excellence Awards 2022


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวที HR Excellence Awards 2022 Thailand ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ ได้แก่ รางวัล Gold Awards ด้าน Excellence in COVID-19 Response ในฐานะองค์กรที่มีวิถีการทำงานแบบใหม่ ด้วยมาตรการปฏิบัติ และป้องกันให้กับพนักงานเพื่อรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รางวัลGold Awards ด้าน Excellence in Learning and Development ความสำเร็จจากการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้พร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพ และพร้อมในการผลักดันไทยเบฟไปสู่ PASSION 2025 และเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับอาเซียน และ รางวัล Silver Awards ด้านสาขา Excellence in HR Innovation เป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสายอาชีพแบบองค์รวม (Holistic & Intergraded Career Development) ปักธงองค์กรที่ให้ความใส่ใจ การดูแลพนักงาน และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริหารบุคลากรของกลุ่มไทยเบฟให้ก้าวขึ้นเป็น ASEAN Best Employer