เข้าให้ถึงกลุ่ม Pink Market

ชาว Pink ไทยใน Facebook มากกว่า 5 แสนคน
3.5 ล้านคนเป็นกลุ่ม Pinkในประเทศไทย (คำนวณจากค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่มีกลุ่มนี้ประมาณ 6% ของประชากรทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ 64 ล้านคน)
570,000 คือประมาณการจำนวนประชากร Pink คือกลุ่ม เกย์ ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ไบเซ็กช่วล สาวประเภทสอง ใน Facebook (50:50 เป็นเกย์ :หญิงรักหญิง)
170,000 คือ จำนวนชายรักชายที่เปิดเผย
115,000 ชายรักชายที่ไม่เปิดเผย
285,000 หญิงรักหญิง
ที่มา : ไซเบอร์ฟิช มีเดีย จำกัด /Pink Mango รายงานอัพเดตจากเฟซบุ๊กผ่านระบบซื้อแอด ด้วยการค้นหาจากสมาชิกเฟซบุ๊กที่ระบุเพศของตนว่าเป็นชาย และสนใจเพศชาย (Interested in men) ณ เดือนมิถุนายน 2554 ที่ประเทศไทยมีประชากรใน Facebook 9,516,120 คน

ท่องเที่ยวไทยดึงลูกค้าอเมริกัน
15 ล้านคนและอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ปี คือจำนวนประชากรเกย์-เลสเบี้ยน และอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (จนทำให้ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศ เตรียมทำตลาดดึงกลุ่มนี้มาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น)
82,000 เหรียญสหรัฐ เป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี
35% มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
743,000 ล้านเหรียฐสหรัฐ คือตัวเลขที่บริษัทวิจัย Prime Access and Rivendell Media ประเมินกำลังซื้อของตลาดเกย์-เลสเบี้ยนในสหรัฐฯ (ปี 2553)
ที่มา : สำนักงานการสำรวจสำมโนประชากร แห่งสหรัฐอเมริกา ปี 2554

รักและภักดีต่อแบรนด์สูง
71% ภักดีต่อแบรนด์ที่แสดงชัดเจนว่าเป็นมิตรกับกลุ่ม Pink
77% ไม่ได้เปลี่ยแบรนด์สินค้าที่ตัวเองใช้เลยในรอบ 12 เดือน เพราะแบรนด์นั้นให้ความสำคัญกับประเด็นของกลุ่ม Pink
ที่มา : Harris poll 2554

เทรนด์การใช้ชีวิตคู่
38% ของหนุ่มเกย์หรือหนุ่มที่เป็นไบเซ็กช่วลจะนิยมพักอาศัยกับเพื่อนเพศเดียวกัน มากว่าชายทั่วไป
24% นิยมพักอาศัยกับคนเพศเดียวกัน
53% ผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันมีแนวโน้มพักอาศัยกับคนเพศเดียวกัน
ที่มา : Experian Simmons Fall 2552 LGBT Consumer Study (สหรัฐอเมริกา)

ได้คู่ออนไลน์มากกว่า
1 ใน 5 ของเพศหญิงและชายที่พบคู่ทางออนไลน์
3 ใน 5 ของกลุ่ม Pink ได้พบคู่ทางออนไลน์
ที่มา : Socialnomics 2554

*กลุ่ม Pink ในไทย หมายถึงเกย์ ซึ่งหมายรวมถึง สาวประเภทสอง คนรักสองเพศ และกลุ่มหญิงรักหญิง เท่ากับความหมายของ เกย์ที่เรียกกันในอเมริกา หรือทีเรียกว่ากลุ่ม LGBT : Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender