กสิกรไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region ชูกลยุทธ์บริหารคน สร้าง “Possibility to Make an Impact”

ธนาคารกสิกรไทยคว้ารางวัลใหญ่จาก HR Asia ทั้ง HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region และกวาดอีก 10 รางวัลจากเวที HR Excellence Awards 2022 Thailand ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับสากล ผ่านการสร้างและเปิดโอกาสให้บุคลากรศักยภาพได้ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จใหม่ๆ “Possibility to Make an Impact” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและมุ่งสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งที่จะเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การมีทีมงานที่มีคุณภาพมาร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่แก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ธนาคารจึงต้องพัฒนาให้ธนาคารเป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่คนอยากร่วมงานด้วย และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

ล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 – Thailand region องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียจาก HR Asia ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยหลักเกณฑ์พิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารเชื่อว่าเพื่อให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมทำงานด้วยที่สุดได้นั้น ต้องเริ่มจากการทำให้บุคลากรศักยภาพเห็นว่าที่กสิกรไทยมีโอกาสใหม่ๆ มากมายทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ที่จะได้แสดงฝีมือ ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เก่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีโอกาสได้ทำงานกับหัวหน้าและทีมงานที่ดี มีความสามารถ

โดยที่ผ่านมาธนาคารมีโครงการยุทธศาสตร์และนวัตกรรมจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้พนักงานรุ่นใหม่ได้มาลองทำงานด้วยกัน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทักษะเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ของธนาคารผ่าน KBank Academy ควบคู่ไปกับการสร้างรูปแบบการทำงานเพื่อตอบโจทย์การผสมผสานการทำงานและการดำเนินชีวิตของพนักงาน (Work that FITS) ให้ลงตัวมากขึ้น โดยการผสมผสานรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ที่ออกแบบร่วมกับหัวหน้า เพื่อให้พนักงานบริหารชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น และยังสามารถส่งมอบผลงานและดูแลความปลอดภัยในการทำงานได้ นอกจากนี้ธนาคารยังมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงโดยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเดินไปด้วยกัน รู้สึกว่างานของพวกเขามีความหมาย และได้รับรางวัล ผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยและ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพิ่งได้รับรางวัล HR Excellence Awards 2022 Thailand จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ด้วยความโดดเด่นของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ ผ่านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้นำที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการดูแลพนักงานในในช่วงโควิด-19 ตลอดจนการส่งเสริมใส่ใจให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีคุณภาพ และมี well being ที่ดี รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่

1.Overall HREA Winner ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการคัดเลือก ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล

2.HR Leader of the Year ระดับโกลด์มอบให้แก่คุณศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในการเป็นผู้นำที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น สามารถสร้าง Impact ให้กับองค์กร รวมถึงการดูแล Well being พนักงาน

3.Excellence in HR Change Management ระดับโกลด์ด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบ Agile ให้กับพนักงานพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

4.Excellence in Workforce Flexibility ระดับโกลด์ในการส่งเสริมให้พนักงานได้รับความยืดหยุ่นในการทำงานภายใต้การทำงานแบบ Hybrid (Hybrid Working Mode) ผ่านโครงการ Work That FITS

5.Excellence in Work-Life Harmony ระดับบรอนซ์ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานมีสมดุลชีวิตและการทำงาน ภายใต้มิติการดูแล Well-being สุขภาพกาย สุขภาพใจ และการเงิน รวมถึงผลักดันให้เกิด Effective Meeting เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลงานและชีวิตได้ดีขึ้น

6.Excellence in Leadership Development ระดับบรอนซ์เป็นการพัฒนาผู้นำของธนาคารตาม Leadership Values เพื่อให้ผู้นำมีความพร้อมในการนำพาองค์กรและทีมงานไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

7.Employer of the Year ระดับบรอนซ์ในการผลักดันให้ธนาคารเป็น best place to work, learn and lead

นอกจากนี้ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

8.Excellence in Employer Branding ระดับโกลด์ 2 ปีซ้อนรางวัลสำหรับองค์กรที่สร้างสรรค์ภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างเพื่อดึงดูดและ Top Talent

9.Excellence in Workforce Mobility ระดับโกลด์รางวัลสำหรับองค์กรที่จัดเตรียมโซลูชันเพื่อรองรับชีวิตการทำงานแบบ Work From Anywhere แบบครบวงจร

10.Excellence in Employee Engagement ระดับซิลเว่อร์ รางวัลสำหรับองค์กรที่นำเสียงของพนักงานมารังสรรค์เป็นโปรแกรม Engagement ยอดเยี่ยม เพราะ Culture ของเราคือการให้ความสำคัญกับคน