STA เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 4 ปี 3.55% ต่อปี พร้อมเสนอขายประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 1-3 พฤศจิกายนนี้ จองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย และแอปฯ ‘เป๋าตัง’

Rubber tree at sunrise in mist at South Thailand

STA กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 4 ปี ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ที่  3.55% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั่วไปจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย และหุ้นกู้ดิจิทัลจองซื้อผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยอายุหุ้นกู้ที่เหมาะสม ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน ความมั่นคง และโอกาสเติบโตของธุรกิจจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและความต้องการใช้ถุงมือยางในอนาคต

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA หนึ่งในผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติแบบครบวงจรระดับโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ทั่วไปชุดที่ 1 และหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีอายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจะเสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565

สำหรับ “หุ้นกู้ทั่วไปชุดที่ 1” เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และ “หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2” เสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

สำหรับหุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2565 ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและความต้องการใช้ถุงมือยางที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงถึง 3.08 เท่า มีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 16.88 เท่า มีเงินสดในมือและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1.75 หมื่นล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท

“บริษัทฯ มั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ ที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เนื่องจากอายุหุ้นกู้มีความเหมาะสม นับเป็นการเสนอทางเลือกที่น่าสนใจให้กับผู้ลงทุน โดยผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือ “A” ยังสะท้อนความแข็งแกร่งและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน นอกจากนี้ ช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ที่สามารถจองซื้อผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ด้วยการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และยังมีช่องทางการเสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ฯ ได้มากขึ้น” นายวีรสิทธิ์กล่าว

ปัจจุบัน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำ ประกอบด้วย การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง โดยบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยในระดับต่ำ เนื่องจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับที่แข็งแกร่ง

สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ของ STA ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขยายกำลังการผลิตยางแท่ง 140,160 ตันต่อปี ที่โรงงานจังหวัดตรัง คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จและเริ่มทยอยเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายกำลังการผลิตยางธรรมชาติในปี 2566 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่แผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายมีปริมาณการขายยางธรรมชาติทุกประเภทรวม 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อนที่มีปริมาณการขายรวมประมาณ 1.3 ล้านตัน

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th

สำหรับหุ้นกู้ทั่วไปชุดที่ 1 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819 ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2796-0000 หรือ 0-2796-0011

สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 ผู้ลงทุนสามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน แอปฯ เป๋าตังและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ ผ่าน www.krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/916 หรือสอบถามธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2111-1111